Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 OVER DE ONDERWIJZERS, ONDERWIJZERESSEX,
Alles schijnt de ttouw tot gdioorzaamheid en onderwer-
ping te doemen; en echter is het duidelijk, dat God het
gezag somtgds in hare handen gesteld heeft. Daar waar de
kracht van den man zou verhrgzeld worden, dür is de
zwakheid der vrouwen onoverwinnel^. De man streeft naar
gezag door het verstand, de vrouw door de liefde, en liefde
is de grootste kracht van het Evangelie."
En wanneer wg nog opmerken, in welken geest men op
eene school dient werkzaam te zgn, om het gemoed der
kleinen geschikt te maken voor het ontvangen van den geest
der liefde, die leidt tot gehoorzaamheid, volgzaamheid, en
een heiL'g kinderlijk geloof aan de lessen en vermaningen,
die het kind op school moet ontvangen, en voorts bovenal
om het hart te openen voor godsvrucht, dan voorzeker is
het niet te betwijfelen, dat ook hier eene vrouw — niet
alleen bg de mdsjes, maar zells ook bg de knaapjes — voor
veel geschikter moet gehouden worden dan een man. Haar
geest geeft hier het vermogen, om eene menigte, soms ver
uiteenloopende en lastige, bemoegingen met geduld te be-
hartigen, om onophoudelgk kleinigheden te beredderen, ve-
lerlei ongelukken vóór te komen, onaangenaamheden te ver-
dragen, om onuitputtelijk smarten te lenigen en tranen te
droogen, zwakken te ondersteunen. Deze geest, dit vermogen,
zgn ze den man g^even? liggen zg niet buiten de grenzen
zgner natnor? Gewis. De man is in 't algemeen ongeschikt,
om zich bestendig tot de kleinen neder te buigen; om te
raden naar de oorzaak van hun leed; om de zwakken on-
vermoeid te beschermen, en altijd met liefde te helpen. Hij
kan de kleine gebr^en der kinderen niet met onafgebroken
geduld verdragen; het valt hem onm(^elgk, om met Igd-
zaamheid, dag aan dag, de vele en velerlei moeijelijkheden,
die de kinderschaar veroorzaakt, te torschen. Zgn mond