Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HELPERS EN HELPSTERS DER BEWAAPiSCHOLEN.

zijde van eene geschikte vrouw, liefst eene gehuwde, jonge
vrouw, of eene die eenmaal gehuwd was en reeds kinderen
verzorgde, beschouwen. Te regt zegt de Abt Rephaöl
Lambruschini: de vrouw is geduldig en zacht; zij luistert
aandachtighjk naar de kinderlijke gesprekken; zij beantwoordt
de lastige vragen zonder verveling; zij vermaant met vriend-
schap; zij berispt met zachtheid; zij voorkomt de behoef-
ten; zij raadt de verlangens, en voor deze inschikkelijkheid,
deze liefde, deze langmoedigheid, ontluikt het hart van het
kind gelijk de kelk der bloemen voor den zachten adem der
lente. Het is van deze zachtaardigheid, zoo eigen aan het
hart van de vrouw, dat ik alles verwacht wat de verlichte
opvoeding der eerste kindschheid vordert!
Niet minder verheffend voor de vrouw zijn de volgende
woorden van den Franschen M. Laürentie, die onder an-
deren in zijne brieven over de opvoeding van het volk met
zooveel waarheid zegt: »De vrouw is het bewonderens-
waardigst werktuig van groote maatschappelijke hervormin-
gen. Daarom omringde zich het Christendom van af deszelfs
geboorte van de hulp der vrouwen. Wij zien de heilige
vrouwen tegenwoordig bij het treurig tafereel des kruises;
naderhand vinden wij haar terug in den rusteloozen arbeid
van het Apostelambt. Dit is eene treffende herinnering, die
onze aandacht overwaardig is. Het Evangelie wekte de
vrouw niet uit hare schijnbare zedige betrekkingen; maar
toonde, hoe groot, hoe magtig zij is door het voorbeeld van
hare deugden, 't welk eene levende prediking, een welspre-
kend woord is, dat tot in de ziel doordringt, en over alle
hinderpalen zegeviert.
Deze tusschenkomst der zwakheid in het groote werk der
zedelijke omwentelingen, die het leven der Maatschappijen
doorloopen, is eene les van nederigheid voor den man.