Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 OVER DE ONDERWIJZERS, ONDERWIJZERESSEX,
als -wij schetsen, dient belast te zijn met het toezigt over de
geheele inrigting; bovenal wat het handhaven van eene stipte
orde, eene ernstige tucht, wat de regeling van het onderwijs
en het geven van hetzelve — in zooverre daartoe de noodige
tijd kan worden vergund —; met de regeling der verschillende
spelen; het toezigt op het komen en gaan der kinderen;
met de regeling van de belangen der ouders; het hooren en
overwegen dier belangen; het houden van aanteekeningen
betreffende de administratie en wat dies meer zij. Wij vra-
gen: of men, in den regel, dat alles van eene vrouw zoude
kunnen vorderen? Zijn hare krachten berekend, om met
een yverigen geest, eene werkzame hand, een' vluggen blik,
een welwikkend oordeel, standvastig karakter, krachtigen
wil, en toegerust met genoegzame theoretische kennis en prak-
tische bekwaamheden, opzigtelijk onderwijs en opvoeding,
eenen overwegenden invloed uit te oefenen op alles wat tot
de inrigting behoort, ten ware het ook dat ijverige Direc-
teurs en Directrices zich de Bewaarschool met belangstelling
aantrokken? Immers de inrigting vordert iederen oogenblik
een' zelf- en krachtig handelend persoon. Een opvoedkun-
dig toezigt kan geen oogenblik gemist worden. In iedere
minuut valt er iets te beslissen, te helpen, te raden, te
leiden enz. Een stuurman mag het roer van het schip geen
oogenblik verlaten, en een goed voerman laat de teugels
der paarden nimmer los of slap hangen. Dikwijls moet de
Bewaarschool balsturige, ruwe, zedelijk verwaarloosde kin-
deren ontvangen, welke geen denkbeeld van gehoorzaamheid
bezitten en eene dubbele waakzaamheid behoeven. Een kun-
dig en ervaren man kan, naar ons inzien, deze werkzaamheden
alleen op zijne schouders laden, om dezelve met waardigheid
te torschen. In dit opzigt zoude de schaal alzoo ten voor-
deele van den man overslaan; doch laten wij ook de goede