Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Het is in onzen leeftijd een voor den menschenvriend ver-
blijdend verschijnsel, dat vele bevorderaars van verlichting
en beschaving de "waarheid hoe langer hoe meer gevoelen,
dat, zal hun arbeid heilrijke en duurzame gevolgen opleveren
voor de menschheid, zij, om daarin naar wensch te slagen,
denzelven moeten aanvangen met de teedere jeugd. Het
oprigten van scholen, waarin een verstandig onderwijs en
eene doelmatige opvoeding wordt gegeven, is een der gewig-
tigste en meest zegen aanbrengende middelen, om voor de
veredeling van het volk hechte grondslagen te leggen, ar-
moede en ellende onder hetzelve te verminderen, domheid
en bijgeloof krachtdadig tegen te werken. Immers, wanneer
het hart in den lentetijd des levens wordt gewonnen voor
deugd en godsvrucht, en de zielsvermogens geschikt worden ont-
wikkeld voor de toekomstige werkzaamheden van den jeugdigen
wereldburger, dan kan het niet anders, of dit moet zegenrijke ge-
volgen opleveren voor de waarachtige beschaving van het volk.
Veel zegen heeft dan ook de bevordering van het Lager Onder-
wijs in ons Vaderland voor het volk reeds opgeleverd; veel liclit