Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIERDE AFDEELING.
OVER DE ONDERWIJZERS, ONDERWIJZERESSEN, HELPERS
EN HELPSTERS DER BEWAARSCHOLEN,
"Voor wij overgaan tot de beschouwing van de ver-
eischten van het personeel voor eene Bewaarschool, als wij
hier tot een voorbeeld stellen, willen wij vooraf ons gevoe-
len openbaren omtrent de vraag: of eene Bewaarschool
dient bestuurd te worden door eenen Hoofdonderwijzer of
wel door eene Hoofdonderwijzeres; en voorts: hoe men zijne
keuze dient te rigten omtrent het aanstellen van Helpers
en Helpsters.
Zeer uiteenloopend zijn de gevoelens nopens het eerste
punt. Die verschillende gevoelens hier te laten volgen, dit
zoude te veel ruimte innemen, indien zulks ook al noodig
ware. De ondervinding heeft ook in dezen veel licht ver-
spreid; dat licht zal ons leiden, om hieromtrent een voor
ons beslissend antwoord te geven.
Sommigen hebben dan geschreven, dat het geheele toezigt
over de Bewaarschool aan eenen geschikten Onderwijzer
diende opgedragen te worden; anderen, dat dit alles aan
eene vrouw moest worden toevertrouwd, als zijnde hiertoe,
over 't algemeen, van natuur beter geschikt.
Laat ons deze gevoelens toetsen.
Wie aan het hoofd eener talrijke Bewaarschool is geplaatst.