Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 DE BLEEK, ZITBANKEN. ARMBUS,
voor het hulsgezin van den Hoofdonderwijzer of de Hoofdon-
derwijzeres, maar voor het dagehjksch gehruik voor de Be-
waarschool zelve ook. Het gebruik van handdoeken, wasch-
doeken en wat dies meer zij, vordert, dat men gelegenheid
hebbe, dezelve frisch te houden.
16. Zitbanken.
Hier en daar diene een lage zitbank voor de kinderen te
staan, om daarop te kunnen uitrusten. Ook deze dienen
van leuningen voorzien te zijn.
17. Armbus.
Eindelijk maken wij hier nog melding van eene armbus,
welke aan den ingang van het gesticht dient te hangen, ten
dienste van hen, die gaarne, na de inrigting beschouwd te
hebben, een offer ten behoeve der arme kinderen willen
brengen. Boven de bus zoude men eene gepaste spreuk
of opschrift kunnen plaatsen, ten einde de bezoekers tot
•eene gift op te wekken; waartoe, onder anderen, kan dienen
het gezegde van Jezus: Wat gij aan een dezer kleinen
doet, dat hebt gij aan mij gedaan. Men kon de giften be-
steden, om deze en gene slecht gekleede kinderen van betere
kleederen te voorzien. Over 't algemeen toch geven de men-
schen milder, wanneer zij bepaald weten waarvoor hunne
giften zullen dienen.
ba