Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPEELPLAATS,
91
Dit lommer dient hier niet alleen verschaft te worden,
om het licht te temperen en het uitzigt van de school te
veraangenamen, maar ook om de kinderen te beschutten te-
gen de hitte der zon in den zomer.
Voor de scholen en de achteruitspringende zijvleugels dient
de grond, ter breedte van vier of vijf voeten, met kleine
steenen bevloerd te worden. Het overige gedeelte der speel-
plaats bevat, gelijk men op den platten grond vindt aange-
wezen , verschillende bloemperken, aalbessen-, kruisbessen- en
kerseboomen, benevens eene rij vruchtboomen, wandelpaden,
en twee plekken voor gymnastische toestellen, alles afge-
scheiden door laag hekwerk. De speelplaats moet van eene
laag zand voorzien en behoort onder de gymnastische werk-
tuigen bovenal zacht te wezen. Kinderen wentelen zich gaarne
in zand en dit is zeer gezond, waarom men daarmede dan
ook niet te karig moet zijn.
Men kan overigens eene speelplaats niet ligt te aangenaam
inrigten. Woning en school kunnen het genot niet opleve-
ren, wat eene goede speelplaats kan verschaffen. Zij bevat,
wel ingerigt, voor het kind niet alleen de hoogste zaligheid,
maar kan tevens, door welgekozene spelen, even krachtig op
de verstandelijke en zedelijke vorming van de kleinen wer-
ken — en in vele gevallen doelmatiger — als de leerschool.
Voor de ligchamelljke vorming is zij onmisbaar: (*) men kan
zich daarom, in vele opzigten, niet ligt te veel met dezelve
bemoeijen. Meer zullen wij er hier niet van zeggen.
16. De bleek.
Aan de regterzijde van de speelplaats vindt men nog eene
plek gronds voor eene bleek. Zij is niet alleen eene behoefte
C) Zie hieromtrent de Praktische Handleiding voor Kunstmatige lig-
chaamsoefeningen.