Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S3
a. Platen van dieren (Voortzetting),
é. Winden en windstreken.
c. Metalen.
8. Versjes leeren en zingen.
9. Vertellen (voortzetting).
Eene werkzaamheid zweeft door al deze oefeningen heen, en
is niet afzonderlijk genoemd, n. 1. de taalkunde.
Gelijk de vorming van het godsdienstig zedelijk karakter niet
van eene zaak afhangt, maar van het geheele onderwijs voedsel
erlangt, zoo is het ook, in zekeren zin, met de taalkunde.
Al wat in deze Klas met grammatische termen, enz. verrigt
wordt, is onvruchtbaar.
Ieder woord op de machine moet naauwkeurig uitgesproken
en verklaard worden. Voorts ieder duister begrip opgehelderd,
de zinnen ten aanzien van de beteekenis besproken, en de ant-
woorden op duidelijke en bepaalde vragen juist gegeven, of
daartoe verbeterd worden. Men leere hun de onderscheiding der
letters, hare vereeniging tot klanken, lettergrepen en woorden,
en, op zulk eene wijze komt er een praktische grondslag, waar-
op al verder en verder voortgebouwd kan worden.
Het lezen zoowel als de verstands-oefeningen bieden daartoe
overvloedige stoffe aan.
Wanneer men nu verder het vertellen als eene voorberei-
ding tot de geschiedenis beschouwt, en nagaat, dat de allereerste
gymnastische oefeningen van de Aanvangs-afdeeling overeen-
komstig de gegevene schets ook hier behandeld worden, dan ziet
men, dat al de in Akt. 1 der wet van 13 Aug. 1857 opge-
geven vakken in deze Laagste Klasse of begonnen , of voorbereid
worden.
\