Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE DEEL.
nOOfiSTE ARDKKLLA'G DER LAAGSTE KLASSE.
INLEIDING.
Wij gaan over tot de Hoogste Afdeeling der Laagste Klasse.
Een voornaam gedeelte van den grondslag is gelegd. De kin-
deren zijn reeds aan de school en hare vereischten gewoon.
Zij hebben reeds vrij wel leeren zien, denken en spreken. Hot
geheugen is mede geoefend, zoo ook het gehoor; ja ook de
godsdienstige en zedelijke vorming heeft veel gedaan. Heeds
bezitten zij de noodzakelijkste kennis van hun ligchaam en het-
geen hen omringt. Zij hebben eenig begrip van een en meer,
zamenvoegen en verminderen, voorts van plaats en rigting, tijd
en geld, dagelijks voorkomende verpligtingcn en zaken, als ook
van de allernuttigste dieren, en, wat 't lezen aangaat, verstaan
zij bijna de 10 leesoefeningen van Prinsen. Alzoo is er reeds
veel gedaan. Nu moet den grondslag versterkt, uitgebreid en
ingerigt worden, om het gebouw van wijsheid en deugd naar
behooren te kunnen optrekken.
In plaats van de letterplank krijgen zij nu, in deze afdee-
ling, eene lei, en vangen aan met de schrijf- en rekenoefenin-
gen, welke in kleine scholen, bij verkiezing, vroeger kunnen
plaats hebben. In talrijke scholen geeft de leesleerwijze v;m
Prinsen met da verstands- en geheugen-oefeningen drukte en
afwisseling genoeg, als wij nagaan, dat er machine, leestafel,
boek- en letterplank alleen bij het lezen leeren voorkomen, ter-
wijl tevens de ontbolstering van het ruwe, ontwikkeling en be-
schaving, moet plaats hebben.
6