Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 N 11 O U ]).
INLEIDINÜ..............................BI. l
EERSTE ÜEEL.
AANVANGS-AFDKELING DER LAAGSTE KLAS.
ALLEREERSTE WEKKZAAMHEID................ • • • " T).
WERKZAAMHEDEN DEK EERSTE OF AANVANGS-AFDEELING..........« 7
TAFEL VAN WERKZAAMHEDEN DER AANVANGS-AFDEELING.........." U
1. Verstandsoefeningen en algemeene kundigheden.
a. HET LIGCHAAM..........................« 11.
Eerste oefening. — De hoofdJeeleii van het Ligchaam............// 12.
Tweede oefening. — Voorname deelen der 5 Iloofddeelcn..........« 18.
Derde oefening. — Kleinere deelen................................« 25.
h. OMRINGENDE VOORWERPEN..............U
C. TIJDSVERDEELING........................// 36.
d. MUNTSPECiëN............................// 40.
e. KLEUKEN................................" 43.
ƒ. OOG- EN ELLEMAAT......................"47.
2. Lezen Ie er en..........................................n 52.
Tijdsbepaling voor do Leesoefeningen................................"54.
3. lleJcenen leeren, {Geialleer)......................u 5.'^.
4. Beginselen der Vormleer..........................« 55.
Eerste gedeelte der Vormleer,
DE PUNTEN............................U 57-
A. DE PUNTEN, BESCHOUWD TEN AANZIEN VAN DE LIGGING TEN
OPZIGTE VAN ELKANDER.
Twee Punten........................«58.
a. ofij-'JÏKING IN DE noOFDSTELLINGEN.
1. Een Punt eu eene Stip............................» 5S.
2. Herhaling in éene voorstelling......................" 51).
3. Toepassing op voorwerpen..........................u —.
b. oerening in de tussciienstelungen.
1. Door een Punt en eene Stip........................//CO.
2. , Herhaling van de Hoofd- en Tusschenstellingen
met en zonder Stip................................//'Cl.
3. Oefening in de Hoofd- en Tussclienstelh'ngen door
toepassing op Voorwerpen..........................>> 02,
Drie Punten........................« 02.
Vier Punten..........//