Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
cn liardbcld niet gemakkelijk gedoogt: hoe zal men met de klei-
nen iets tegennatuurlijks beginnen? Indien de geest des Christen-
doms en de adel der menschheid liefde is: zal men dan bij kleine,
jonge menschen, buiten haar omdoolen? — Daarom, er bestaat
geen waar opvoeder, of hij moet godsdienstig zijn. Hij moet
naar de inspraak zijns gemoeds willen luisteren, en streven naar
gelijkvormigheid aan den grootcn Opvoeder, Hij moet gevoelen,
wat het zegt, die teedere planten aan zijne zorgen toevertrouwd
te zien, en iedere behandeling ter verantwoording te hebben.
Weg dan met die straffen, welke doodsangsten aanjagen, of on-
gelukkig maken! Weg dan met alle kunstmiddelen, zoolang on-
derwijs en voordragt, toon en bevordering, wenken en zien, of
andere eenvoudige middelen iets vermogen! maar weg ook met
de laffe toegevendheid, die slechts bederven en verwennen kan.
Zie hier, wat bij de kleintjes, maar altijd slechts tot gemoet-
koming, als hulpmiddel, volstrekt nooit als doel kan aangewend
worden.
Op Woensdag en Zaturdag worden prenten uitgedeeld aan
dezulken, die in de verloopen halve week drie goedkeurings ont-
vangen hebben, en steeds ter school kwamen. Dit wordt zoo-
danig geregeld, dat van elk 40 of 50tal kinderen 4 of 5 eene
prent bekomen.
Om, nu op deze prenten prijs te doen stellen en ook te zorgen,
dat zij geen gelijksoortige, of niet dezelfde krijgen, watirdoor de
tevredenheid zou verminderen, kan men er beste prenten op na-
houden, en allen, die 6 gewone prenten hebben, in keuze ge-
ven , om die tegen een beste prent te verruilen, terwijl de onder-
wijzer deze 6 weder kan uitdeelen, en op die wijze langer met
zijn gewone prenten toekomt. Natuurlijk neemt men de 6 niet
aan, of zij moeten bijna zoo goed als nieuw zijn.
Deze wijze van handelen geeft afwisseling, leert oplettendheid,
spaarzaamheid, moedigt aan, en maakt dat de kinderen op de
prenten en daardoor op de goedkeurings zeer gesteld zijn.
Zij, die 12 beste prenten zeer zindelijk bewaard hebben, kun-
nen die verruilen tegen bijv. een va.n Alpiien, gedichtjes, of