Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV
iceinifj f/flcvcrd. IVat ih' V'onnUer aavgaat, (lc:r. is nv (jcheel Li'hunthdd.
Bh aanvanfj mei het punt k ah weleer. Sommigen beginnen Jie-
oer met voor werj'en. V h wel^ men kan op heide mijzen. het doel
bereiken. Onze handelioijze houden icij voor de eenooudigHte en
goedkoopste. Men zou beide leergangen kmmen vereenigen ^ door tan
de voortverpeu dechts den kubus te nemen, en daarmede tot vlakken,
Ujnen en punten ie kom,en, 'In het 2e deel wordt dit aangetoond.
Voorts Is in dit Werk bijna geene sprake van de vereihchten
en eigenschappen des onderwijzers, ojschooii hij wel sprekend
wordt ingevoerd^ en daaruit veel kan geleerd worden. Maar^
naardien in de meer theoretische werken der paedagogie veel en
uitvoerig daarover gehandeld wordt, kwam. het mij, hij deze
praktische Handleiding^ overtollig voor. Alleen zij dit gezegd:
indien men met een^ goeden aanleg de bekwaamheid paart, Uejde
tot kinderen met geduld en zachtmoedigheid vereenigt, en het hart
opent voor de^i Heer Christus, zóó, dat men Bezen in zich
laat werken y en Hem als een ideaal ter navolgiiig stelt ^ dan zal
men hoe langer zoo meer door dien grooten, alwijzen Opvoeder
in de vereischten en eigenschappen van een goed onderwijzer ^ be-
kwaam gemaakt worden.
IVij achtten het nuttig de: Verstand?oefeningen over liet lig-
chaam, cuz,, met deze Handleiding te verbinden., dewijl beide
Werkjes eigenlijk een geheel uitmaken.
Als men dezen druk met den vorigen vergelijkt, dan zal het
duidelijk blijken, dat er geene moeite gespaard is, om de Hand-
leiding zooveel mogelijk te terheteren, op de hoogte van den tijd
te houden^ en naar de Schoolwet van 13 Augustus \S^l^eige7i-
lijk van 1 Januarij 1858, in te rigten.
Van de geringheid mijfier krachten en pogingen bewust, zulle^i
op' of aanmerkingen ter verbetering zeer welkom toezen.