Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
3. Het bovenste puut ter linkerzijde regt boven liet onderste
punt.
4. Het regterbovenste punt schuinsregts boven het onderste
punt.
5. ir « » naast het linker bovenste punt.
6. // onderste u regt onder h h n n
7. " " " schuinlinks onder het regter u //
Verder kan de plaatsing zijn, als in (k)
1. Tvfee punten bovenaan naast elkander en een onderaan.
3. . // n ter regterzijde onder elk. en 1 ter linkerzijde.
3. Het bovenste p. ter n regt boven het onderste punt.
4. " linkerbovenste p. schuinslinks n » » n
5. // // n naast «regterbovenste »
6. // onderste punt regt onder het regter bovenste punt.
7. " " " schuinsregts // n linker n n
Zoo ook (1 tot q),
die ieder weder veel stofs tot opmerken, denken en spreken geven.
C. VIER PUNTEN.
Wil men deze oefeningen nog voortzetten, dan zouden vier
punten kunnen voorkomen als: (letter r, van 1 tot 34.)
Hiermede is de beschouwing der punten ten aanzien van de
plaatsing of ligging in betrekking tot elkander afgehandeld, en
daarmede de eerste afdeeling van het eerste gedeelte dezer Vorm-
leer ten einde. {Zie de Voorrede.')
B. DE PUNTEN
BESCHOUWD TEN AANZIEN VAN DE ONDERLINGE VERBINDING.
TWEE PUNTEN.
O. Zoo hebben wij gezien, dat de punten al zeer verschillend
geplaatst kunnen worden, maar nu zullen wij op iets anders let-
ten.