Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
04
Bij deze beschouwing van boven elkander, zoowel als bij de
vorige van naast elkander, zoekt men de toepassing op omrin-
gende voorwerpen gemakkelijk, waarom daarvan alhier niets ge-
meld wordt.
O. Staan deze punten ook boven elkander? (h)
K, Ja meester! maar schuins.
O. Goed. Zeg dit nu eens, zoo 't behoort.
K, Deze drie punten staan schuins boven elkander.
Of; au a H // onder »
O. Maar er is schuinsregts en schuinslinks: hoe zou dat hier
zijn?
K. Deze drie punten staan schuinsregts boven elkander,
en: n » u « » links onder u
O. Hoe staat het bovenste punt?
K. Het bovenste punt staat schuinsregts boven het middelste.
Verder: Het middelste punt staat schuinsregts bov. het ond.
Ook: u I' I' n u links ond. u bov,
u onderste nu u u u u midd.
» middelste " » tusschen het onderste en bov.
O. Hoe staan deze punten? (i) Naast of achter elkander?
K. Neen, meester I zij staan schuins boven elkander.
O. Ei, ei! maar waarom kan ik niet zeggen naast elkander?
R. Zij staan niet naast elkander.
O. Waarom niet?
(Allerlei antwoord; zeker niet juist genoeg.)
Voldoende zal het hier zijn op te merken, dat men ze naast
elkander zoude noemen, als zij even hoog, in dezelfde rigting
regts en links van elkander stonden.
Jlen passé dit toe op kinderen, die aan dezelfde tafel zitten.