Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
O. Hoe staat het punt nu met betrekking tot de stip? (b3.)
K. Het punt staat boven de stip.
O. Hoe staat het punt hier? (b 4.)
K. Het punt staal onder de stip,
O. Hoe staan in beide gevallen punt en stip? naast elkander?
K. Punt en stip staan boven elkander.
Of: '/ u n « onder »
Be stip staat boven het punt.
2. herhaling in ééne voorstelling.
(c.) (De opvolging der letters a, b, c, d, bij deze voorstel-
ling geeft de aanwijzing en volgorde te kennen. Natuur-
lijk komen deze letters niet op het bord voor. Zij dienen
hier slechts tot verduidelijking.)
Onder leiding en gesprek komt:
a. Dit punt staat boven de stip, of de stip staat onder het punt.
b. u u n regts van // » » n n » links van // »
0. u u u onder n » n « // // boven n »
d. // // u links van n « » " n » regts van n «
Hierna zullen de kinderen wel met deze hoofdstellingen be-
kend zijn.
3. TOEPASSING OP VOORWERPEN. /
Mtn legge twee boeken, leijen, handen, enz., plankjes, grif-
ten, vingers, stuiters, enz., op elkander, en vrage, hoe zij lig-
gen, wat daarvan onder, en wat boven is.
Men plaatse twee kinderen naast elkander en vrage, hoe zij
staan, wie regts van den ander, wie links daarvan is.
Verder: wie zit naast u? Wie aan uwe regterzijde? Wie aan
uwe linkerzijde? Zoo ook met andere losse en vaste voorwerpen.
Op gelijke wijze verklare men het voor en achter elkander,