Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
YOOIIBERIGT.
Hoewel deze Handleiding het praktisch leven der schoolwereld
openbaart, zoo is dit echter met veel verscheidenheid gedaan.
Hier vindt men hoofdpunten, daar aanwijzing, elders iets, om
een aanvang, of eene voortzetting te Mnnen maken, terwijl op
andere plaatsen de slotsommen der gesprekken, als zoovele heslui-
ten, worden voorgesteld, en echter, bij dit alles, meen ik, is
elke zaak tot eene goede behandeling genoegzaam ingelicht.
IFaartoe die verscheidenheid? dat onlogische? Het is om den
aankomenden onderwijzer een gids te zijn, en toch tot zelfdenken
en zelfhandelen te leiden; hem zich vrij op een aangewezen haan
te doen heioegen, en 7 vermoeden te vóórkomen, dat m^t de uit-
gave van dit Werkje bedoeld werd, anderen slaafs te doen volgen.
Maar met en onder al die verscheidenheid heer seht de eenheid,
of wordt deze bevorderd, en de verschillende werkzaamheden, die
zij voorstelt, zijn raderen tot één stevig icerktuig, gewigtige hulp-
middelen tot het oprigten van één vast gebouw. Zij allen vloeijen
in elkander, en zijn hier slechts zoo afgezonderd behandeld, omdat
de aanleg van het Werk dit vorderde. Ja, ook de eenheid van
onderwijs in de talrijkste scholen heeft zij ten doel, en de onder-
wijzer, die al zijne leerlingen op een oordeelkundige en planma-
tige wijze teil behandeld zien, en niet hier laten afbreken of ven-
Acaarloozen, wat daar met moeite was aangehragt, in de eene
afdeeling vruchteloos vorderen, wat reeds in de andere moest
begonnen zijn, — die onderwijzer zal behoefte aan eene Hand-
leiding als deze gevoelen; want door haar wordt één plan van
onderwijs, door alle klassen héén, veroorzaakt, henevens een
vasten en geregelden gang van zaken bevorderd.
Hoewel niets in deze Handleiding voorkomt, dan hetgeen de er-
varing als mogelijk heeft doen kennm, zoo zal toch somtijds niet
alles afgehandeld wezen, vóór de kinderen naar de Middelste Klas
overgaan, bijv, de metalen. Intusschen, H is beter te teel dan te