Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Tijdsbepaling voor de lieesocfeiiiDgen.
1 Week over den len en S^n gang der Ie oef.
1 Af if u ^en „ ^en u M n it
1 // H tt vijfden » n u h
1 u n !/ zesden // » v h
1 // a tf zevenden h h f n
1 n H u en n n u u
Dus 6 weken over de eerste oefening.
1 Week over den len en 2en gang der 2e oef.
1 // u // en 4en // n tt u
1 // r/ u en " » a u
1 tr H tf zevenden // u n h
\ // u u achtsten // mum
Dus 5 weken over de tweede oefening.
cy
O
s,
ëi-
co
r^S:
fHCW
w
5 >
Cj
tzj
3 M over de 30 oef.
4} M M M //
4 M M // 5 6 n
3 // // 6«
5 // // 7e //
S // * 8e //
3 // MM 9e M
3 // // 10e
1 H voortz. en herhal.
O
^ co
O N ^
^ ? i s
S w ffl
I g
co 03
CD
<
ë
^tJ S-

a>
<
§ Hd
S g
co
W
^ 3.
p tr:
ö
gaq
p
t3
O
Dus worden al de oefeningen in 40 weken afgedaan.
Wat de voorname waarde dezer tijdsbepaling uitmaakt, is, dat
de meester zelf op den bepaalden dag de partijen komt onder-
zoeken, en het verhoogen niet aan de hulp-onderwijzers over-
laat. Deed hij dit laatste, dan kon er ook geen geregelde orde,
eenheid, zamenhang en vasten gang in de school bestaan, dewijl
verschillende personen een onderscheiden oordeel vellen, en nala-
tigheid bij dezen, overijling bij genen en overdreven naijver bij
een derden, tot verkeerde handelingen zouden leiden, en het ge-
heel uit zijn verband rukken.