Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
tie-tijdeu, ziekten en wat er verder bestaat, zijn zoo vele oorzaken
van de meest uiteenloopende verscheidenheid.
Of men 100 dan of men 5 kinderen te leeren heeft; of ontwik-
keling van verstand en hart in aanmerking genomen wordt, en
in hoe verre, of niet: zal dat alles geen verschil opleveren? Niet-
tegenstaande dit zou het eene onvolledigheid in de Handleiding
zijn, als er niets van gemeld werd.
Ja, het is in een talrijke school zeer nuttig voor den meester
zoowel als voor de medehelpers en de kinderen, tot bevordering
van orde zoowel als van eenheid en overeenstemming, dat er
eene tijdsbepaling bestaat en gevolgd wordt, welke natuurlijk
moet geordend zijn naar de middelbare bekwaamheid van de aan-
komende onderwijzers en van de leerlingen, en naar het plan
en doel der school.
Men vrage dus niet: kan dit of dat niet vlugger? Want het
antwoord zou kunnen wezen: o ja, maar langduriger ook. Het
moet ons te doen zijn om een alzijdige ontwikkeling, niet om
slechts lezen te leeren; en dit vordert tijd. Hier kan geen in-
stampen plaats hebben, maar moet zelfwerkzaamheid en duidelijk
begrip bevorderd worden, en dat eischt geduld, beschouwing en
nog eens beschouwing, overgeven, aangeven, inzien, teruggeven,
bewerken en wat niet al? Wij moeten gelegenheid hebben, om
te kunnen verklaren, vragen, antwoorden, praten en verhalen.
En als men nu met het oog daarop de volgende tijdsverdeeling
inziet, en nagaat, dat het lezen leeren slechts een gedeelte van
den schooltijd uitmaakt, en niet eens van alle schooltijden, dan
zal 't wel blijken, dat er een middelbare berekening wordt voor-
gesteld. Zij is ingerigt naar een hulp-onderwijzer voor twee par-
tijen of onder-afdeelingen, waarvan elk 40 kinderen telt, en dus
voor de talrijkste scholen zelfs van toepassing.