Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Een dubbeltje heeft ....... stuwers.
u II II ....... halve stuwers.
n u a ....... centen, enz.
Zoo gaat men do verdere indeeling na, in halve stuivers, cen-
ten en halve centen, waarbij men tot vervrolijking gaat koopen,
verliezen, winnen , wisselen, enz.
Zoo wijst nu verder de weg van zeiven, om de zilveren en
koperen pasmunten te leeren, ook de indeeling en onderlinge
betrekking, liet komt er maar op aan, om niet boven de be-
vatting te gaan, en geen bloote geheugen-oefening te leveren.
Is de zaak hun geheel eigen, en van vele kanten te be-
schouwen gegeven, dan is dit voor de Aanvangs-afdeeling der
Laagste Klas genoegzaam gevorderd. Zio verder het Se deel.
Mogt het echter zijn, dat de kinderen er zeer vlug in waren,
dan eou men tot de standpenningen kunnen overgaan, die, op
gelijke wijze behandeld, niet minder gelegenheid ter ontwikkeling
geven, en op de aangenaamste wijze doen bezig houden.
e. kleuken.
Om de voorwerpen te leeren onderscheiden, dienen, behalve
de verschillende vorm, de kleuren. Reeds uit dit oogpunt be
schouwd, is het leeren kennen daarvan, althans van de voornaam
ste, voor het aanvankelijk onderwijs zeer dienstig. En, gaan wij
na, hoe de kleuren bijdragen tot het heerlijkst sieraad der aarde
hoe zij het oog streden, het hart vervrolijken en ons welzijn be
vorderen: hoeveel te meer worden wij dan daardoor aangespoord
om haar te beoefenen! Als alles of wit, of zwart was: hoe zou
de schepping ons dan zijn! — Ter zake.
Dat de muur wit en roet zwart, dat sneeuw en krijt wit en
de koekepan of de schoorsteen, van binnen, zwart is, weten de
kinderen; ja, hun zijn reeds enkele kleuren niet vreemd, door
het gesprek over de omringende voorwerpen, — en van dit hun
bekende ga men uit, om meerdere tc beoefenen., kan het zijn,
met aanwijzing der voorwerpen van diezelfde kleur. Hier geldt