Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
geheel, de ligging, de gesteldheid, het doel, het nut! Wat wil
men meer?
ïoch wordt het Boek der moeders in de scholen weinig behan-
deld. Wat daarvan de oorzaak zij? Pestalozzi zeiven voldeed
zijn werk niet, hoezeer hij met de zaak, en dat niet zonder re-
den, zeer ingenomen was. Hij had den grondslag gelegd, de baan
geopend, misschien niet overeenkomstig ouderdom en aanleg! wel-
ligt te dor systhematisch! te uitgebreid! te eentoonig! — en de
vertaling in 1804 daaraan ten deel gevallen? Wij zullen alleen
zeggen: zooals de zaak daar voorgesteld wordt, is zij aan nie-
mand onzer bevallen, en van daar deze voorstelling.
Ik heb het gewaagd een werk van den grooten man, van Pes-
talozzi, op te vatten, om het, kon dit wezen, boeijender, aan-
genamer, nuttiger, meer zelfwerkend te doen zijn.
EERSTE OEFENING.
de hoofddeelen van het ligchaam.
Onderwijzer. Kinderen! wat heb ik hier tusschen mijne han-
den? (Hij heeft de handen om het hoofd.)
Kinderen. Het hoofd, meester!
O. Kunt ge dit wel op den wenk te gelijk zeggen en tevens
aanwijzen ? Past op! nu !
K. Het hoofd.
O. Bravo! Hoeveel hoofden hebt gij ?
A'. Één hoofd, meester!
O. En groote menschen: hoeveel hoofden hebben die?
K. Ook één hoofd, meester !
Aanmerking, Men zorge, dat bij het doen van zulke vragen
de kinderen niet door elkander schreeuwend antwoorden, maar
dat zij, die denken het te weten, den vinger opsteken, op-
dat men dezen of genen er uit kan nemen, om het te laten
zeggen. Dit is ter voorkoming van voorschreeuwers, waarbij