Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ren hebt, want gij zoudt een verkeerden indruk maken. Duidt
het hun niet ten kwade, als zij te vrij zijn; leidt het slechts
en regelt het, want van hen moet nog gezegd worden: zij weten
niet, wat zij doen. Maar van dag tot dag vorderen, en de lijn
dagelijks iets strakker aangehaald. Liefderijke ernst en ernstige
liefde, vastheid van gang, zich zeiven gelijk blijven, vrolijkheid
en bedaardheid: dit alles zal de school tot een aangename verblijf-
plaats, tot een ware opvoedingsplaats maken, en de jeugd aan
den meester ongeloofelijk verbinden.
WERKZAAMHEDEN DER EERSTE OF AANVANGS-
AFDEELING.
De Werkzaamheden der Laagste Klas moeten dienen, om te
leeren opmerken, denken en spreken, tot oefening van zin en
geheugen, ja van het gehcele Kennisvermogen, terwijl dit gepaard
behoort te gaan met de zedelijke en godsdienstige vorming.
Wat deze laatste betreft, die heeft plaats niet zoo zeer op be-
paalde oogenblikken, als wel bij voorkomende gelegenheden, wan-
neer zij ook beteren indruk zal maken. Behalve nu en dan bij
de verstands- en geheugenoefening, bij leesstof en bij vertellen,
vindt men daartoe aanleiding, bijv.: bij het begin eener week, van
#en dag, jaar, feest, gebed, gezang,.bij mooi weder, storm, onweer,
zomer, lente, enz., na ziekte of bij sterfgeval, enz. Indien de
meester een waar christen is, dan zal hij de gelegenheden tot
veredeling des gemoeds niet zonder noodzaak nutteloos laten
voorbijgaan. Gewigtige les!
Wat de oefening van het spraak-, aanschouwings- en denkver-
mogen aangaat, dit geschiedt bijzonder door verstandsoefeningen
en algemeene kundigheden; overigens wordt alle onderwijs daar-
aan dienstbaar gemaakt.
De oefening van het gelieugen geschiedt meer bi^paald door
versjes leeren, vertellen en zingen.