Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tuur van vijQarige kinderen zulk een geweld aandoen ? Neen,
zeker neen! — — Gij dan ook niet alzoo. De Heiland zou hen
als in Zijne armen ontvangen met een verheugd, innemend, lief-
devol gelaat. Hij zou hen zegenen en weldoen. Met de stralen
Zijner liefde zou Hij hun gemoed naderen, openen, de beklemde
tongen losmaken. Hij zou met hen praten, als was Hij een kind,
in kinderlijke taal. Hij zou met hen lagchen en blijde zijn, als
was de beminnelijk jeugdige vrolijkheid Hem nog geheel eigen.
Niet als verschrikker zou Hij zijn, als een knorrig, geweldig
man, voor wien zij bang worden, maar als de liefderijkste Vader.
Gij dan, doet ook alzoo. Volgt Hem na; want ook daarin heeft
Hij ons een exempel nagelaten.
Liefde zij het begin, de voortgang en het einde. De kinderen
komen ter school, niet slechts om orde te leeren, ofschoon deze
de ziel aller verrigtingen moet wezen; niet slechts om lezen te
leeren, ofschoon dit een hoofdvak uitmaakt: maar om tot zelf-
denkende, zelfstandige menschen, tot ware christenen gevormd te
worden. Dus, niet uitsluitend orde houden en leeren, maar het al-
omvattend opvoeden, — d. i.: het ontwikkelen, vormen, oefenen,
leiden — zij uw werken, vooral in de Laagste Klas.
Praat en lacht met hen, maar maakt niet beangst. Verdrijft
de vrees, die hen slechts als vleeschklompen doet nederzitten, en
met schrik aan de school doet denken. Wekt hen op en moedigt
hen aan; want zij', die door vrees willen gehoorzaamd zijn, zul-
len het den leerlingen en zichzelven onaangenaam en vervelend
maken. Zoo kunt gij hun ook iets vertellen, en laten beantwoor-
den, bijv.: hoe zij heeten, waar zij wonen, waar zij thans zijn,
waar zij nu zitten, enz.; en als het hun verveelt, — immers, zij
zijn spelen gewoon, en niet stilzitten ? — laat hen dan eens wande-
len achter en naast elkander rondom de tafels, nu weder zitten,
dan weer staan, nu luisteren , daarna spreken, enz. Deelt de al-
lervoornaamste hoofdpunten mede, van hetgeen in de school moet
gedaan en gelaten worden. Vordert niet de orde, die gij van
oudere kinderen gewoon zijt, want dat is niet mogelijk. Eischt
niet de stilte en gehoorzaamheid, die gij van de andere scholie-