Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOR HET ONDERWIJS.
Bij den Boekhnndclaar H, J. VAN RESTEREN, Warmoesstraat I 535 te
Amsterdam, zijn de onderstaande AVerken uitgegeven en verkrggbaar gesteld:
BEKT.OO, (A.) GESCHIEDENIS DES VADERLANDS. VOOR JONGE
LIEDEN. Ook ten gebruike op Gymnasien en andere Inrigtingen van Onder-
wijs. Twee Stukken.............................ƒ 2.80.
Hetzelfde Werk in een Engelsch linnen band............." 3.20.
BIi41VKEM, (lï. van) Stads-Leetor in de Wis- en Natuurkundige Wetenschap-
pen te Zwolle, BEGINSELEN VAN HET ONTWERPEN VAN AARDRIJKS-
KUNDIGE KAARTEN, ten gebruike van Gymnasien en Instituten voor We-
tenschappelijk Onderwijs.........................../ 1.25.
CROM.IO:%'r.ll, (J. K. A.) BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR DE
GYMNASTIEK voor alle Standen, benevens eene afbeelding der Werktuigen.
Tvvee'de Uitgave, met eene uitslaande Plaat................ƒ0.90.
CERI, (S.) SYNCRONOLOGISCH OVERZIGT; bewerkt naar Bosscha , Schets
der Algemeene Geschiedenis en die des Vaderlands. Derde vermeerderde druk. f 0.25.
----INLEIDING TOT DE THEORIE DER REKENKUNDE, u 0.50.
---VERZAMELING VAN REKENKUNDIGE OPGAVEN, ten dien-
ste vau Gevorderde Leerlingen eu Aankomende Onderwijzers.......ƒ 0.20.
--OEFENINGEN EN VRAAGSTUKKEN TER TOEPASSING VAN
HET GELEERDE IN DE BEGINSELEN DER STELKUNST. . . .ƒ1.25.
----— ANTWOORDEN op Bovenstaande..............0.50.
(J.) in leven Kostschoolhouder te Kampen, KORT BEGRIP DER
GESCHIEDENIS VAN HET OUDE GRIEKENLAND tot dat het een winge-
west der Romeinen werd; in Themata. Ten gebruike der Scholen. Tweede
druk, bezorgd door J. van Wijk, Rz...................f 1.25.
et OE i.A PLACE, LEÇONS CHOISIES DE LITTÉRATURE ET
DE MORALE. A l'usage des Collèges et des Ecoles. Troisième édition, munie
d'un résumé de l'histoire de la Littérature Française...........ƒ 0.50.
RIEHE, (EDUARD) HANDLEIDING TOT HET TEEKENEN VAN LAND-
KAARTEN. Een onmisbaar Hulpmiddel bij het Onderwijs in de Aardrijkskunde.
Naar het Hoogduitsch. Nieuwe uitgave. Met twee platen........f 1.—.
UEBUNGSAUFGABEN über den rechten Gebrauch der verschiedenen Sprachtheile,
wie auch ortographische Uebungsstücke mit versteckten Sprach- und Schreibfeh-
lern zur Beförderung des Unterrichts in der Deutschen Sprachlehre und Recht-
schreibung, besonders für die Niederländische Jugend...........f 0.50.
VER«A:\'I, ITALIAANSCHE spraakkunst, met naauwkeurige aanwijzing
der Uitspraak; ten gebruike vnn Scholen, Gymnasia, Zelfoefening, enz. Voor
Nederlanders bewerkt door K. p. ter Reehorst, met een AVoord aan den Le-
zer van Dr. J. p. Areni)..........................f 0.75.
WEIFTEN R tril, SAMMLUNG AUSERLESENER FABELN, ANEKDOTEN ,
KLEINER GESCHICHTEN UND ERZAHLUNGEN. Ein lehrreiches unter-
haltendes licsebuch, für solche, welche die Deutsche Sprache erlernen wollen;
nebst einem Deutsch-Holl. Wörterbuchlein. Zweite, verbesserte Auflage. /" 0.90.
WIEOAIVD, (Dl-. AUG.) Docent aan de Reaalschool te Halle. BEGINSELEN
DER MEETKUNST, voor Scholen en Gymnasien. Volgens eene aanschouwelijke
Leerwijze bewerkt. Met drie steendrukplaten............. ... f 0.90.