Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Staal is fijn, gehard en gezuiverd ijzer, liet gloeijende staal
wordt gehard door het plotseling in een koude vloeistof te ste-
ken; bij koper is dit juist omgekeerd.
De broosheid, die het staal hierdocr verkrijgt, wordt door
zachte verwarnaing en langzame afkoeling gedeeltelijk weggeno-
men : snel afkoelen maakt broos.
De magneet of zeilsteen is een ijzerachtig ligchaam, zwaar,
hard en broos, trekt ijzer en staal aan, rigt zich, op eene
naald geplaatst, immer naar het noorden, en wordt in alle rijke
ijzermijnen gevonden.
Blik is dun geslagen ijzer, dat vertind is.
Uit staal, ijzer en blik worden zeer vele dingen vervaardigd
voor handwerken, kunsten en dagelijksch gebruik.
8. Zink is een blaauwachtig wit metaal, een middenkleur
tusschen lood en tin, wordt tot bereiden van geel koper ge-
bruikt en kan dun geplet worden, hoewel het niet zeer rek-
baar is. Men kan het niet tot poeder stampen, maar wel
hameren. Zink wordt gebruikt, om tin te harden en licht
van kleur te doen worden, 't Is ligtcr dan tin of gegoten
ijzer, dewijl het bijna 7 maal zwaarder dan water is. Waartoe
gebruikt men zink?
9. Tin is zeer buigzaam en rekbaar, maar weinig taai, wit
van kleur en minder glinsterend, dan zilver. Gehard of ge-
wreven zijnde, geeft het een eigenaardigen reuk. Bijna altijd
wordt het met lood vermengd.
Tin behoort tot de ligtste van de zuivere metalen, doch is iets
zwaarder dan gegoten ijzer, 7 maal zwaarder dan water, en ge-
makkelijk met zilver te vermengen.
lloosjestin is dat, waarin zeer weinig lood voorkomt, dus
best tin.
Het tin wordt gebruikt tot huisraad, speelgoed, enz. Noem
eens op, wat er van tin gemaakt wordt ?
Verder behoeft men de metalen nog niet te behandelen.
c. Winden en windstreken.
üm de winden en windstreken te leeren kennen, vestigt men
der kinderen aandacht op de lucht, die hen omringt, doet