Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
bereid, leert meii althans met lust en vreugde reeds veel van
zijne woonplaats kennen, en zal een cn ander nog al stof tot
nuttig en vrolijk gesprek opleveren. En zou de Aardrijkskunde,
op deze wijze behandeld, niet leeren denken, opmerken en
onthouden? Zoude zij alzoo niet reeds in de Laagste Klasse
van zeer veel dienst zijn ?
7. EENIGE KENNIS DEK NATUUE.
a. Platen van dieren.
Wil men de Natuur leeren kennen, dan moet men zich in
het zeer uitgebreide veld begeven der beschouwing van hetgeen
in, op cn rondom, de Aarde is, en hoe oneindig veel doet zich
dan aan ons voor!
Zeker zal wel de meeste aantrekkelijkheid voor kinderen heb-
ben dat, wat zich beweegt, wat leeft, daarom is het dan ook,
dat wij in de Laagste Afdeeling reeds aanvingen met de be-
schouwing, behalve van den mensch, ook van dierenplaten, en
dat dit in deze Afdeeling wordt voortgezet, naar aanleiding
van het op bl. 70 genoemd werkje, (f)
Wat de planten aangaat, in de verstandsoefeningen over het
omringende en op de platen voor aanschouwelijk onderwijs:
wat al vruchten, boomen, bloemen, enz. komen daarbij voor!
cn wordt dus dit gedeelte genoegzaam behandeld. En wat verre
van de Aarde is, zal nog maar in zeer enkele gevallen voor
deze kleinen geschikt zijn. Wij willen dus slechts nog een af-
zonderlijke plaats ter behandeling geven aan twee zaken, die
veel voorkomen, namelijk: iets over hetgeen in en iets van
hetgeen, rondom de Aarde is. Eerst dan de
b. Metalen.
Metalen zijn de zwaarste en ondoorzigtbaarste ligchamen. Zij
(t) J. Spaan, Aanschouwelijk Oudevwijs in het Dierenrijk, ;i ;?0 Cts,
bij ZwAAUDKMAKER to Haarlem.
11