Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE DEEL.
AANVANGS-AFDEELING DER LAAGSTE KLASSE.
Het Schoolonderwijs wordt, onder het aanleeren ïan
gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar gemaakt
aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermo-
gens der kinderen, en aan hunne opleiding tot alle
Christelijke en maatschappelijke deugden.
Akt. 23 der Schoolwet.
ALLEREEKSTE WERKZAAMHEID.
De kindereu komen voor het eerst ter school. Jeugdige, aan-
komende onderwijzers! Hoe moeten zij ontvangen worden? en
wat zult gij van hen vorderen ? — Zietdaar twee vragen, die
verschillend zullen beantwoord worden. Terwijl de een er op ge-
zet zal zijn, om dadelijk zijn groote overmagt te doen gevoelen,
ter verkrijging van stipte gehoorzaamheid, zal de ander daartoe
veelmalen gebieden en verbieden. Terwijl deze met een hoog ern-
stig en stuursch gelaat hen tot de orde zal dwingen, die hij in
ééns als in volkomenheid wil, begint gene hun reeds doode,
vervelende figuren te leeren, en toont daarmede, wat den
kinderen te wachten staat. Wat nu te volgen? Niets van dat
alles. — Stelt u den Beste der opvoeders, onzen oversten
Leidsman voor de aandacht. Wat zou Hij doen? Zou Hij die
kleinen zóó onthalen? zóó met hen omgaan? Zou Hij na-