Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
5. DE YORMLEEß.
TWEEDE GEDEELTE.
DE LIJNEN.
Na de behandeling der punten, en van hetgeen verder tot het
eerste gedeelte der Vormleer gebragt kan worden, komt de
lijn voor, als zijnde de eenvoudigste zaak, die nu beschouwd
kan worden. Zij is door hare lengte-uitgebreidheid de grond-
slag der Vormleer. Grootte, vorm en rigting bieden velerlei
denk- en spreekoefeningen aan, welke in afwisseling, verschei-
denheid en opvolging zeer geschikt zijn tot aangename en
vormende werkzaamheid.
a. eene lijn,
a. Bescliontüd namr de lengte, of grootte.
Het is spoedig duidelijk te maken, dat eene lijn langer en
korter kan gemaakt worden, en daaruit vloeijen de acht vol-
gende gevallen voort, (a)
1. Eene lijn kan aan de regterzijde verlengd worden.
2. // u n u n linker » » //
3. // n a n n beide zijden « «
4. u n n au regtcrzijde verkort worden.
5. u u tt u n linker // *
6. u n u nu beide zijden n u
7. nun u n rcgterzijde verlengd en aan de lin-
kerzijde verkort worden.
8. u u u u n regterzijde verkort en aan dc lin-
kerzijde verlengd worden.
Naardien dezelfde gevallen ook bij meerdere lynen voorko-
men, hebben wij ze daarbij niet te behandelen.
11