Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
1. Getallen in Jrabische cijfers.
Door de Getalleer zijn de kinderen bekend geworden met de
begrippen van eenheid en veelheid. Zij weten, wat meerder en
minder is, waarin bijvoegen en afnemen bestaat, en alzoo is
er een goede grondslag gelegd, om het onderrigt in de cijfers
aan te vangen.
Nadat zij al de nommers kennen, leeren zij eerst daarvan
schrijven 1, den 2i> schooltijd 2, den 31 1 en 2, een volgen-
den 3 en daarna 1, 2 en 3, enz. Sommigen nemen de volg-
orde 1, 4, 7, 2, 3, 5, O, 6, 9, 8.
Met het schrijven van de 9 cijfers en de nul houdt men
zoo lang aan, tot zij het vrij goed verrigten. Ten einde ze van
den aanvang af even groot en geordend te doen schrijven,
kan men dit tusschen op gelijken afstand getrokken krassen
laten doen.
Vervolgens klimt men op tot 15, tot 20, 30, 40, enz. tot
100, zoo men wil tot 1000. Daarna van 10 tot 1, van 15
tot 1, van 20, 30, enz., van 100 tot 1, zoo men wil van
1000 tot 1.
Middelerwijl leeren zij twee maal in de week (zooals de tafel
van werkzaamheden aanwijst) de getallen uitspreken en schrij-
ven, op het bord, naar de regels der telling, zooals dat in elk
goed rekenboek verklaard wordt.
Op deze wijze krijgen zij een duidelijk begrip van de cijfers,
haar figuur, waarde en waarde der plaatsen en leeren ze ge-
tallen van 6 of 7 cijfers uitspreken en verklaren.
2. Getallen in RomeinscJie cijfers.
Wanneer de kleintjes met de Arabische cijfers overweg kun-
nen, dan zal de behandeling der llomeinsche een nieuwe gele-
genheid ter ontwikkeling, ter afwisseling en veraangenaming
zijn, en, wèl aangelegd, een hulpmiddel tot gevoel voor orde,
schoonheid en regelmaat, zoowel als tot het rekenen wezen.
Zoo worden zij dan bekend gemaakt met de namen en de waarde