Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
4. EEKENEN LEEEEN.
a. AAKSCHOUWELIJK REKENEN, OF DE GETALLEER.
In de Aanvangs-afdeeling hebben de kinderen de Getalleer
ot de evene en onevene getallen en tweeën voortgezet, en
gaan zij dus nu tot de drieën over, die men leert tot 30, de
vieren tot 40, de vijven tot 50. Alles is duidelijk en breed-
voerig genoeg behandeld in de getalleer van Pestalozzi, ver-
taald en verrijkt door Prinsen; daarom hier geen verdere
aanwijzing.
De toepassing der getalleer op ponden, stuiters, knikkers,
winkelwaren, enz., is te eenvoudig, om verklaring te behoe-
ven, terwijl een bepaalde toepassing op de oog- en ellemaat
reeds in het eerste deel is aangegeven.
b. UIT HET HOOFD REKENEN.
Uit 't hoofd te rekenen bestaat in eene toepassing van de
getalleer vooral op geld, voorts op tijd, maat, gewigt, het
wisselen, enz.
De uitgebreidheid, waarin men zich begeeft, is afhankelijk
van de meerdere of mindere vordering in de getalleer, de
muntspeciën, de maats- en de tijdsverdeeling. Het verdient
echter opmerking, dat men hier niet aan de opeenvolgende gan-
gen der getalleer gebonden is, maar door elkander werkt, met
dien verstande natuurlijk, dat het minst bekende de meeste
oefening eischt.
c. SCHRIFTELIJK REKENEN. [Op liet bord en op de lei.)
Hierbij komt voor: 1. Getallen in Arabische cijfers.
2. " n Eomcinsche u
en 3. Eeken-oefeningen.