Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
De kinderen leeren dus in 3 lessen bijv. de kapitale Eo-
meinsehe, even zoo de geraeene Duitsehe, aldus ook de Duit-
sche hoofdletters, enz.
3. AANVANKELT.IK SCHEIJVEN.
vooebereiuing tot het kunstmatig schbijven
en eeeste scheijfoefening.
Over de houding van ligehaam, arm, hand en pen of grift
komt hier niets, dewijl dit algemeen bekend is, en zoo niet,
dan kunnen de werken van Pkinsen, Brugsma, Hemkes,
enz., genoegzame verklaring geven.
Iets anders is het met de eerste werkelijke schrijfoefeningen.
En tijd van aanvang en wijze van uitvoering hebben zeer ver-
schillend plaats. Sommigen beginnen het schrijven eerst met de
Middelste Klasse, en zeggen: al wat men vroeger doet is toch
knoeijen en den tijd vernietigen, terwijl men voor hetzelfde
werk, wel 10 maal minder moeite en tijd noodig heeft bij de
Middelste Klasse, dan bij de Laagste, naardien de kinderen
vatbaarder zijn en de handjes meer spierkracht hebben.
Anderen meenen, dat men in de school niet te vroeg met
schrijven kan beginnen, dewijl dit meer afwisseling van werk-
zaamheden geeft, de kinderen daardoor vroeger in 't schrijven
bedreven zijn en eerder in staat gesteld worden, om verschil-
lende stille bezigheden te verrigten. Waarschijnlijk ligt de
waarheid in 't midden.
Voorts is de wijze van uilvoering zeer onderscheiden.
Tegenwoordig volgen wij de schrijfleerwijze van den Heer
Geeeligs, zoo wegens de geleidelijke opvolging, als om de
regelmatigheid en orde, die zij in 't schrift doet heerschcn.
Zij is werkelijk, doch levert goede resultaten op.