Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
b. DE ZINTEEKENS.
1. Be toonteekens.
1. ? Vraagteeken. 4 Tellens rusten en den geheelen zin
vragend lezen.
2. ! Uitroep-, aanspraak- of vervionderingsteekens. 4 Tel-
lens rusten, en in uitroependen toon lezen.
Aanmerking. Men zegt bij een vraagteeken rijst de
stem en bij een uitroepteeken daalt zij: dit is niet
altijd zoo. Het hangt er van af, of de zinnen klein
of groot zijn, en of de hoofdwoorden meer achter-
aan dan vooraan komen.
3...... Beletselteeken. 4 Tellens rusten, en plotseling ophou-
den, in den toon, alsof er nog iets volgt.
4. — AandacMsteeken. 5 Tellens rusten. Dit is 't teeken van
de langste rust en heet daarom ook wel Langerustteeken.
5. ' of " of ^ Nadrukteeken. Dit eischt buitengewone ver-
heffing van de stem. Het komt voor, als é, vóór of è.
2. Be verdeelingsteekens.
1. •■ Beelteeken. Dit wijst het begin der volgende letter-
greep aan.
2. § Paragraaf of af deeling steeken. Dit toont de hoofd-
deelen eener rede aan.
3. Be weglatingsteekens.
1. ' Afkapping steeken. Dit duidt 't weglaten van 1 of 2
letters aan; bijv. H of een'. Somtijds is 't slechts een
Scheiding steeken, bijv. Maria"'s.
2. - Afürekingsteeken. Dit wijst een afgebroken woord aan.
3. " Zamentrekkingsteeken. Dit toont de vereeniging van
2 lettergrepen tot 1 aan.
of
.— — — — — Vitiating steeken. Dit geeft 't weglaten
van eenige woorden of regels van woorden te kennen.
4. Be insluitingsteekens.
1. - Koppelteeken. Dit verbindt twee woorden.