Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
b. DE LEESTEÜKEN5.
Men onderscheidt de Leesteekens gewoonlijk in:
a. Schei- en b. Zinteehens, terwijl de laatste nader te ver-
deden zijn in: 1 Toonteekens, 2 Verdeelingsteekens, 3 Weg-
latingsteekens en 4 Insluitingsteekens.
Niemand zal het ontkennen, dat deze teekens een belangrij-
ken invloed op het lezen uitoefenen, ja, dat zij de wegwijzers
tot het verstaanbaar en duidelijk lezen zijn, daarom ook is het
nuttig, dat zij niet slechts ter loops behandeld worden, maar
dat men een half uur 's weeks er opzettelijk onderrigt in ontvangt.
Hebben de kinderen in de Aanvangs-afdeeling die teekons
geleerd, welke op de Leesmachine stonden, zoodanig, dat slechts
het hoofdbegrip van clks doel hun werd bekend gemaakt: thans
moet men dit verder uitbreiden, en ook de andere leeren.
Om dit regelmatig te doen, benevens te zorgen, dat geen
teeken onbekend blijft, en alle medehelpers derzelfde school
overeenkomstige verklaringen geven, is het noodig en nuttig,
dat men twee tabellen vervaardige, op welker eerste de schei-
en toonteekens en op de andere de 3 overige soorten voor-
komen, terwijl bij elk teeken gemeld wordt, wat men in het
lezen daarbij in acht moet nemen. Aldus:
DE TWINTIG LEESTEEKENS.
a. de scheiteekens.
1. , Komma, of / snede. Daarbij moet men 1 tellens rus-
ten , en de stem iets laten rijzen. Snede beteekent het
woord komma.
2. ; Tuntkomma. 2 Tellens (*) rusten, en het eerstvolgend
woord met eenige verheffing van stem lezen.
3. : Dubbele punt. 3 Tellens rusten en het eerstvolgend woord
met verheffing van stem lezen.
4. . Punt of sluitteeken. 4 Tellens rusten, de stem laten da-
len, (f) en het volgende lezen, alsof men pas begint.
(*) Tellens is wel een onbepaald woord, maar ik wist geen beter, om
de verhouding der teekens tot elkander aan te duiden.
(t) Namelijk als de zinnen niet klein voorkomen.
11