Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ben vederen, geven eijeren, leven gaarne in bet water, heb-
ben een' breeden stompen snavel, korten en platten staart,
en zijn nuttig voor en na den dood. Natuurvoortbrengsels.
Verschil. De snavel van de eend is breeder en dunner. De
_ gans is grooter en geeft grooter eijeren, heeft langer hals en
de ganzevederen zijn de beste. Hare vleugels geven ons de
sehrijfpennen, die van de eend niet, omdat zij te klein en te
dun zijn. De eenden hebben meer behoefte aan veel water
dan de ganzen.
Be Vloer en de Deur.
Overeenkomst. Beiden zijn vierkant, langwerpig, van hout,
ligchamen, op sommige plaatsen van ijzer voorzien, zijn door
den timmerman gemaakt, dus kunstvoortbrengsels, zijn deelen
van de school, noodig en nuttig, breekbaar en vergankelijk,
zigtbaar, voor herstelling vatbaar, nemen ruimte in, worden
vuil en morsig, kunnen schoon gemaakt worden, enz.
Verschil. De vloer is grooter en ruimer, de deur is geverwd
en gladder, de vloer is onbewegelijk, de deur kan men openen
en sluiten, de deur hangt, de vloer ligt, de deur loodregt,
de vloer waterpas, aan de deur havgt het stof, op den vloer
ligt het stof; de deur wordt meer morsig van de handen, de
vloer meer van de voeten, enz.
De Tafel en de Lei.
Overeenkomst. Beiden zijn in de school noodig en nuttig,
op bepaalde plaats, nemen ruimte in, zijn kunstvoortbrengsels,
omringende dingen, hebben hout, lengte, breedte en dikte,
zijn dus ligchamen, langwerpig vierkant, hebben dus vier hoe-
ken, vier zijden, zijn geverwd, breekbaar, vergankelijk, worden
vuil en morsig en kunnen schoon gemaakt worden, zijn zigt-
baar en voelbaar, schoolmeubelen, enz.
Verschil. De tafel is grooter en zwaarder, enkel van hout,
heeft ijzer, breekt zoo gemakkelijk niet, is duurzamer, wordt
geheel door den timmerman gemaakt, heeft pooten, leggers en
klampen, zij staat, is duurder, is om iets op, of de lei er in
te leggen, is geverwd, kan geheel verbrand worden, enz.