Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I N L E I D I N
Er is op deze aarde geen gewigtiger bezigheid dan Onderwijs,
Veelomvattend in zich zelf, is het niet minder belangrijk in ge-
volgen , en de aard of gesteldheid eener toekomstige maatschappij
heeft daarin voor een groot deel zijne oorzaak.
Immers duidelijk komt 't voor, dat de meerdere of mindere
deugdzaamheid, bekwaamheid en geschiktheid van den mensch
maar al te dikwijls veroorzaakt werd, door het meêr of minder
deugdelijke, oordeelkundige en planmatige van 't Onderwijs! Ja,
het is van zulk een invloed op de jeugd en de menschheid, dat
de schranderheid en regtschapenheid, de bandeloosheid en gods-
dienstigheid, de vaderlandsliefde en sektenhaat, krachtige brona-
ders in hetzelve vinden.
Onderwijs, zal het goede vruchten voortbrengen, moet dan
ook in waarheid een van onderen op wijzerii zip. Ieder weet, dat,
enkel kundigheden mede te deelen, zonder de zielsvermogens te
ontwikkelen, het hart te veredelen, of den wil te leiden tot al
wat betamend en nuttig is, weinig waarde heeft.
Daar zitten kinderen voor ons, om hen voor de menschheid,
de Christenheid te vormen en te bekwamen. Zal het enkel lezen,
schrijven, voorstellen oplossen, hen daartoe brengen? Zal het ge-
noeg zijn, als dieren af te rigten, tot het verkrijgen van bruik-
bare, nuttige en zelfstandige wezens? Zal het aanbrengen van
deze en gene bekwaamheid hen in staat stellen, om eenmaal te
1