Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
eten, drinken, kleeding, rust, enz,, zijn geboren, sterfelijk,
zigtbaar, hoorbaar, voelbaar, hebben vijf zinnen en zintuigen,
n. 1.:...., kunnen spreken, denken, loopen, enz., hebben leer-
middelen noodig, moeten braaf leven, om gelukkig te wor-
den, enz.
Verischil. De meester is grooter, weet meer, is ouder, vol-
wassen , leert het kind, is het hoofd , enz.
Welke meesters zijn er al zoo? (school-, taal-, dans-, huis-,
catechiseer-, muziek-, heel-, teek en- en bouwmeesters, Mr. in
de regten, M'. bakker, schoenmaker, koekbakker, enz., gym-
nastiemeesters, enz.
De School en de Kamer.
Overeenkomst. Beiden zijn vierkant, langwerpig, breed, heb-
ben 4 zijmuren, ruimte, zolder, vloer, vensters, ramen, deur,
kagchel, meubelen, kast, zijn zigtbaar, enz., kunstvoortbreng-
sels, vergankelijk, nuttig, enz.
Verschil. De school is grooter, breeder, hooger, heeft meer-
der ramen en vensters, meerder tafels, minder stoelen. De
school heeft leijen, boeken, inktkokers, enz., de kamer weinig
of niet. In de kamer zijn spiegels, schilderijen, enz., in de
school niet. De school is om in te leeren, de kamer om in
te leven. De school heeft witte, de kamer veelal behangen
muren, enz.
Welke scholen zijn er? (llooge, middelbare en lagere scho-
len, muziek-, teeken- en bouwkundige scholen, voor kinderen
en voor bejaarden, zondags-, herhalings-, werk- of industrie-
scholen, latijnsche en fransche scholen, bewaar-, schrijf-, re-
kenscholen, enz.)
Welke soorten van kamers zijn er? (Huishoudkamers, bin-
nen-, boven-, voor-, achter-, op- en zijkamers, slaap-, kleed-
en kelderkamers, spreek- en meidekamers, tuin-, bad- en pak-
kamers, enz.
De Eend en de Gans.
Overeenkomst. Zij zijn dieren, nuttig, tweevoetig, zijn vo-
gels, zwemvogels, hebben zwcmpooten, zijn tam of wild, heb-