Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
het handvatsol uit, en is er een kruisje iu het werk van den
baard. Beiden zijn sleutels voor kastsloten, dus kastsleutels.
Zij zijn kunstvoortbrengsels, zigtbaar, klinkend, voelbaar en
voor roest vatbaar.
Dat is genoeg overeenkomst. Xu zullen wij eens zien, wie
het meest de verschillende kenteekens, het meeste onderscheid
kan aangeven. Past op!
De eene is kleiner en blinkt meerder dan de andere. Het
handvatsel van dezen is grooter, maar de stang korter dan van
dien. Van dezen is het handvatsel langwerpig rond, van genen
bijna cirkelrond.
De stang van dezen heeft twee kerfjes, van genen niet. De
baard van den kleinsten sleutel heeft eene insnede of kerf min-
der, dan die van den anderen. Ook staat de baard van dien
grooten een weinig scheef, van dien kleinen regt, enz.
Kent gij soorten van sleutels? — Er zijn ook nog deur-
sleutels, voorts kelder-, lessenaar-, poort-, pendule-, horolo-
giesleutels, geweersleutels, enz.
BmTc en Tafel.
Overeenlcomst. Beiden hebben pooten, leggers, een blad , zijn
langwerpig, vierhoekig, hebben hoogte, zijn kunstvoortbreng-
sels, van hout gemaakt, geverwd, breekbaar, dienen voor
schoolkinderen. Zij zijn zigtbaar en voelbaar, schoolmeubelen,
enz.
Verschil. De tafel is hooger, het blad is breeder en schuin
en bestaat uit meer stukken. De tafel dient voor handen ar-
beid, de bank om te zitten. Het blad van de tafel rust op
hare pooten, dat van de bank heeft gaten, om de punten van
de pooten door te laten tot boven aan het blad, enz.
Welke soorten van tafels zijn er? (school-, huis-, schuif-,
ronde-, speel-, bedde-, tuintafels, enz.) en banken? (school-
banken, gang-, tuin-, kerk-, draai-, schaaf-, toon-, visch-,
venster-, vleesch-, regt-, slagtbanken.)
Be Meester en het Kind.
Overeenkomst. Beiden zijn menschen, hebben ligehaam en
ziel, hoofd, romp, armen, beenen, enz., hebben behoefte aan