Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
andere. De lei is geheel anders dan het boek; een sclirift is
zeer verschillend van een bord; een zolder is zeer onderschei-
den van een raam, enz., en hoewel sommige dingen veel op
elkander gelijken, dat is: bijna dezelfde kenteekenen hebben,
nogtans zijn er geen twee zaken, die geheel en al met elkander
overeenkomen, die volkomen aan elkander gelijk zijn. Altijd
verschillen zij iets, hoe weinig het ook wezen moge.
Ziet dien boom daar, duizende blaadjes! en toch geen twee,
die volmaakt aan elkander gelijk zijn. Ziet de menschen!
1000,000000 zijn er op de aarde, en geen twee, die volko-
men eveneens zijn. Wel kunnen de menschen of voorwerpen
veel op elkander gelijken, dat is: gelijkvormig zijn, en som-
tijds zooveel kenteekenen van overeenkomst hebben, dat er
moeijelijk verschil is te ontdekken, toch is het zoo, dat wij
zonder twijfel kunnen zeggen: alles op aarde is verschillend;
altijd zullen er bij naauwkeurige beschouwing en vergelijking
teekenen van onderscheid kenbaar worden.
Dat heeft de goede God zoo beschikt, en het zijn de tee-
kenen Zijner almagt en wijsheid, die zich ook daarin open-
baren.
Om de dingen regt te leeren kennen, goed en grondig te
kunnen onderscheiden, is het zeer nuttig, de gelijke of over-
eenkomende kenteekens, zoowel als de verschillende, na te
gaan. Daardoor leeren wij goed denken, vergelijken en on-
derscheiden , en worden wij tevens bekwame menschen. Wel-
nu , wij zullen ook eens aan liet vergelijken en onderscheiden
gaan, aan het zoeken naar overeenkomst en verschil. Dit zal
u wel bevallen, want het is zoo aangenaam als nuttig.
Let op! hier heb ik twee sleutels. Welke gelijke kentee-
kens hebben die? waarin zijn zij aan elkander gelijk? of waarin
komen zij overeen? AVat bebben zij hetzelfde?
Zij zijn beiden van ijzer en door den smid gemaakt; beiden
zijn breekbaar, hebben zekeren glans, zijn oud, klein en die-
nen om te sluiten en te ontsluiten. Beiden hebben een hand-
vatsel, eene stang en een baard. Bij beiden steekt de stang in