Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1L5
(Wil men deze zaak nog verder uitconzettcn, dan kan
dit geschieden naar het Werkje: Korle heschrijmng van
de voornaamste standen, enz., te Groningen, bij Smit).
De landlieden worden naar het bedrijf onderscheiden in:
landman, boer en burger.
Landman is hij, die het land bewerkt;
hoer degeen, die voor het vee en de voortbrengselen daar-
van zorgt, en
hwgers zijn de regeringsleden, onderwijzers, winkeliers en
ambachtslieden.
D. Naar den leeftijd.
Om de levenstijdperken duidelijk te doen uitkomen, doe
men het oog vestigen op den huiselijken kring en op de
verdere leden der familie. Daar is verschil tusschen oud
en jong, groot en klein, en komt men alzoo tot het volgende:
a. Be kindsheid, van de geboorte tot het 16« jaar.
h. Be jongelingschap, van 16 tot 23 jaar. (Bij meisjes zegt
men huwbaren leeftijd).
c. Be mannelijke leeftijd, van 23 lot 60 jaren. (Bij vrou-
wen is 't vrouwelijke leeftijd).
d. Be ouderdom, van 60 jaren tot aan den dood.
Be kindsheid kan nader verdeeld worden in:
a. den kinderlijken leeftijd, van de geboorte tot 't 12e jaar,
en b. die van jongens- en meisjesjaren, van 12 tot 16 jaren.
Be mannelijke en vroutoelijke leeftijd nader
a. in dien van middelbaren leeftijd, van 23 tot 40 jaren,
en b. in dien van gevorderden leeftijd, van 40 tot 60 jaren.
Be ouderdom verder in
a. Krachtigen ouderdom, van 60 tot 80 jaren
en b. Zwakken, of kindschen ouderdom, beneden de 80 jaren.
e. vekgelijken en ondebscheidek.
Nadat de kinderen verscheidene zaken hebben leeren kennen,
en zij alzoo vrij duidelijke bewustheid bezitten van vele om-
ringende dingen, is het een zeer nuttige oefening, om hen op
8*