Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
den rijksdaalder en gulden staat; God zij met ons; om
den halven gulden is een opstaande, gekartelde rand.
B. De beeldenaar der zilveren pasmunt. .
a. Op de voorzijde: het borstbeeld van den Koning, met
het omschrift: Willem III, Koning der Nederlanden,
Groothertog van Luxemburg (*).
(De voorzijde der pasmunt heeft alzoo dezelfde beel-
denaar als die der standpenningen).
b. Op de keerzijde: 25, — 10, of 5 Cents, tusschen
twee eikentakken en een jaartal. Zij wordt in eenen
ring gemunt, met een' opstaanden, gekartelden rand.
De beeldenaar der koperen pasmunt.
a. Op de voorzijde: de gekroonde naamletter van den Ko-
ning, benevens het jaartal der munting.
b. Op de keerzijde: het wapen van Nederland tusschen
1... Gt. en i ... Ct.
C. De beeldenaar der negotiepenningen.
Van den gouden Willem.
a. Op de voorzijde: het borstbeeld van den Koning, met
het omschrift: Willem III, Koning der Nederlanden,
Groothertog van Luxemburg.
(De voorzijde dus weer als de vorige muntspeciën).
h. Op de keerzijde: het wapen van Nederland, tusschen
twee eikentakken; het jaartal staat bovenaan, en de
cijfers van de zwaarte er om heên.
De beeldenaar van den dubbelen en halven Willem is
gelijk aan dien van den enkelen, behalve natuurlijk de
uitdrukking der zwaarte. Zij worden in een ring ge-
munt, en hebben op den rand staan: God zij met ons,
uitgenomen den halven, die een opstaanden, gekartelden
rand heeft.
De beeldenaar van den gouden dukaat.
a. Op de voorzijde: een geharnaste man tusschen het jaar-
tal, benevens een Latijnsch omschrift.
(*) Op de vroegere muntstukjes komt natuurlp Willem I, of II.
8