Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vin
b. Boschoawd nanr ilon vorm, of dn godar.ntr................" MC
c. Beschouwd naar de ligging, of den stand.................." -
h. JIEERDEKE LIJNEN.
a. Lijnen in vergelijking van de lengte......................" 147
Dr gevallen van 2 tot B lijnen............................" -
b. Lijnen in vergelijking van den vorm......................'f 148
De gevallen van 2 tot 5 lijnen............................'/ 149
c. Lijnen in vergelijking van den stand......................• -
a. Stand der lijnen ten opzigte van de evenwijdigheid. {Pa-
rallelismus van regte lijnen.).............................."150
De gevallen van 2 tot 5 lijnen............................w -
h. Stand der lijnen ten aanzien van de evenwijdigheid en het
in dezelfde rigting zijn, {of:paralleUsmus en ligging in ééne
rigiing)........................... 151
De gevallpn van 2 tot 5 lijnen............................u -
c. Stand der lijnen ten aanzien van het ongelijk en in de%
zelfde rigting zijn, {of: niet evenwijdige en in ééne rig-
iing geplaatste lijnen!)...................................." 15.2
De gevallen van 2 tot 5 lijnon.............. -
d. Stand der lijnen ten aan/.ien van het horizontale en ver-
tikale, {of: waterpas- en loodlijnen.)......................" 153
De gevallen van 2 tot 5 lijnen...................y -
e. Stand der lijnen ten aanzien van het horizontaal en schuin
zijn, {of: waterpas- en schuine lijnen.).................."154
/. Stand der lijnen ten aanzien van het vertikaal en schuin
zijn, {of', loodlijnen en schuine lijnen.)..................« -
Derde gedeelte.
HOEKEN EN FIGUREN MET REGTE LIJNEN.
a. HOEKEN.............................................." 155
b. ....................................................." löf)
KROMME LIJNKN.................................." 157
b. HOEKEN.............................................." 158
C. VERDERE BIJZONDERHEDEN..........................n -
0. Voorbereidende Aardrijkskunde.........................." 159
7. E enige kennis der Natuur.
a. PLATKN VAN DIEREN................................» Ifil
b. METALEN.............................-
C. "WINDEN EN WINDSTREKEN.........................." 1 ßo
8. Versjes leeren en zingen.................................." 167
9. Vertellen............................