Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
Namiddag en nanacht zijn de twee laatste uren.
Bepaald middag (midden van den dag) en middernacht (mid-
den van den nacht) is te 12 uur.
Dageraad of morgenrood (aurora) is het licht aan den he-
mel , eer de zon schijnt.
Schemering. Er is morgen- en avondschemering; de tijd
tusschen licht en donkerheid.
Het uur bevat 2 halve uren, 4 kwartiers, 60 minuten.
Het halve uur 2 kwartiers, 30 minuten.
Het kwartier is 15 minuten, 1 minuut 60 seconden.
Eene seconde duurt een' polsslag van een mensch, op ge-
vorderden leeftijd (ongeveer 50 jaren oud).
Doorgaans noemt men eene seconde de kleinste oogen-
blik van den tijd, alzoo: Tijd is eene opeenvolging van oogen-
hlikken.
Dus: 60 seconden zijn 1 minuut, 60 minuten 1 uur en 24
uren 1 dag (dag en nacht) of etmaal.
7 Dagen zijn 1 week. Hoeveel etmalen ? Hoeveel nachten ?
Hoeveel dagen is 1 halve week?
Even als de dagen worden ook de weken verdeeld naar het
verledene, tegenwoordige en toekomende. Er is alzoo:
Deze week of de tegenwoordige week.
De verledene of de vorige week.
De voorverledene week.
De volgende of de toekomende week.
De natoekomende week. Welke zijn ze?
4 Weken zijn 1 maand; evenwel niet juist, want: 1 maand
heeft 28, 29, 30 of 31 dagen.
12 Maanden zijn een jaar; zij heeten:
Oude of vreemde namen. Nieuwe of Nederduitsche namen.
Januarij of Louwmaand.
Februarij » Sprokkelmaand.
Louwmaand, naar Louwe (wet), omdat vroeger op vele plaat-
sen in deze maand de wet voorgelezen en bezworen werd.
Sprokkelmaand, naar het dorre hout, dat alsdan van de boo-
men gesnoeid en ingezameld wordt.
(Sprokkel is een afgebroken, dor boomtakje.)
lii^demaand, naar den aanvang der lenlc.