Boekgegevens
Titel: Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859
2e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1140 G 17
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204638
Onderwerp: Onderwijs: primair onderwijs
Trefwoord: Aanschouwelijk onderwijs, Didactiek, Lezen, Vormleer (wiskunde), Onderbouw (onderwijs), Lager onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding voor aankomende onderwijzers tot een doelmatig klassikaal-onderwijs, aan de laagste klasse eener lagere school, tevens nuttig voor bewaarscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
O. Deze heet..... (Hij wijst.)
K. Beglerhoek van den mond.
O. En deze.....?
K, Linkerhoek van den mond.
O, Waar zijn nu de mondhoeken ?
K. Be hoeken van den mond liggen op de zijden van den
mond, waar de lippen te zamen komen.
O. Nu gaan we in den mond kijken. Kunt ge gapen? ja?
doet het eens, op kommando af: mond open! toe! open! toe!
open! toe! Bravo! Ziet eens binnen de lippen en wangen, (Hij
wijst) om het voorste gedeelte van den mond: hoe zou dat
heeten ?
K. (Zij zwijgen.)
O. Dat noemt men de kaken. Die bovenaan heet.....?
K. Bovenkaak,
O. En die onderaan?
K. Onderkaak.
O. Zijn die kaken hard of zacht?
K. Zacht.
O. Hoe komt dat?
K. De kaken zijn beenderen.
O. In die kaken staan.....? (Hij wijst.)
K. Be tanden.
O. Wat doen wij daarmede? Zijn zij niet zacht? Wie heb-
ben geene tanden? Welke kleur hebben zij? altijd? Zijn ze
nuttig ? Hebben zij gevoel ? Men onderscheidt die tanden in:
snijtanden, tanden genaamd,
en maaltanden, kiezen genaamd.
Waarom heeten de kiezen maaltanden ? Waarom heeten de tan-
den snijtanden ? Als de tanden er allen zijn, dan heeft men
8 snijtanden, 4 boven- en 4 onderaan,
en 20 maaltanden // // 10 //
Komt dat wij dit herhalen.
Als men al de tanden en kiezen heeft, dan is het:
De twee kaken hebben 8 tanden, elke kaak 4.
// tf // tf 20 kiezen, n « 10.
Voorts heeft iedere kaak 2 oogtanden, te zamen....?
K. Vier oogtanden.