Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
prachtig. In Augustus, 1830, heeft dit vlek door
zwaren brand veel geleden. Het fort, Kolonel van der
Wijck genoemd, naar den Kolonel-Directeur der Genie
op Java, is onlangs volbouwd.
Soemadang, mede de hoofdplaats van een Regent-
schap , is zeer fraai in een dal tusschen bebouwde
heuvelen gelegen.
De landzaat is tevreden en eenvoudig van levens-
wijze. Sommigen meenen, dat het verwijderd houden
der Chinezen eenen gunstigen invloed op de inborst en
de welvaart van den Javaan in deze streken oefent.
Oudheden, Op de vlakke kruin van den Salak
ziet men eenige opgeworpene hoogten en eene begraaf-
plaats, die door den Javaan met heiligen eerbied worden
beschouwd. — Aan de helling van den Telaga - Bodas ,
in de vlakte ten noorden van Bandjaran en elders, zijn
ruw gehouwen steenen, menschelijke gedaanten voorstel-
lende, alles van Soendaschen oorsprong, en zeer ver
achterstaande bij de meer oostwaarts gevondene beelden.
Aan die ruwe beelden hechten zich intusschen overle-
veringen , en bedevaarten worden naar dezelve gedaan,
zoowel als naar de kraters van den Tankoeban-Prahn,
om de aldaar huisvestende geesten eene of andere gunst
af te smeeken.
14. De Residentie banjoemaas
is ten noorden en westen door de Residentiën Che-
ribon en Tagal, ten oosten door de Residentie Ba-
gelen en ten zuiden door de Indische Zee bepaald; zij
bevat 176950 inwoners.
Luchtgesteldheid. Zeer veranderlijk, vooral aan de
zuidkust; doch men houdt haar voor niet ongezond.
Bergen. Hier neemt het gebergte Gedee of Tagal,
in het district Poerbolingo, een begin, en klimt tot
eene hoogte van 8000 voet.
Rivieren cn andere wateren. De Sirayoe ontspringt
ten noorden van den berg Soendoro, en is ongeveer
30 mijlen lang. Op het einde van 1837 hebben zware
stortregens zoo veel water aangevoerd, dat vele lage
streken aan de oevers der rivier zijn overstroomd, en
onderscheidene bruggen onbruikbaar geworden of door
den stroom weggevoerd. Twee niet onbelangrijke ri-
vieren , die in het gebergte Pager - IVodjo ontspringen,
wor-