Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
09
verrijkt zich hier met drie warme bronnen, die
uit den rotswand te voorschijn komen, zich vereenigen
en een' fraaijen waterval vormen; 1500 voet lager
heeft de Tjikondoel, aan het einde der Kawa-Tjibcu-
reum, twee bij uitstek schilderachtige watervallen. —
Ten oosten van den Vuurberg Galoëng - Goëng, en in
de vlakte van dien naam, ontspringt op een' heuvel
eene bron: dit water, dat door rhinocerossen en andere
dieren met graagte gedronken wordt, heeft genoegzaam
dezelfde eigenschappen als het Selters water; het wordt
echter weinig op Java, maar wel, zoo het schijnt,
in Bengalen als genoemd water gedronken.
De Wijnkoopers • baai, of Palaboewan- Ratoe, is van
aanzienlijken omvang en grenst in het zuidwesten aan
het Bantamsche. Men is voornemens, er eene haven
aan te leggen, om het afvoeren der produkten uit de
omliggende districten gemakkelijk te maken.
Voortbrengselen. ' Vele en groote bosschen , uitmun-
tende boom- en veldvruchten, ook Europesche vruchten
en planten , aardbeziën , perziken, ananassen, thee, ka-
neel , suiker, rijst, koffij, katjang enz.; rhinoceros-
sen , tijgers, wilde stieren, herten en wilde zwijnen,
buffels, koeijen , paarden , veel en schoon gevogelte,
weinig zee-, maar veel riviervisch.
Verdeelitig. In vier afdeelingen, die vijf Regentschap-
pen uitmaken, Tjanjor, Bandong, Soemadang en Soe-
kapoera , even als Bandong , eene Assistent-Residentie ,
cn Lambangan,
De voornaamste plaatsen zijn:
Tjandjor of Tjanjor, de hoofdplaats en het verblijf
van den Resident, is eene stad, welke uitmunt door
netheid, regte en breede straten en door welvaart. Eene
aanzienlijke Regentswoning of dalem, eene pandoppo
of gehoorzaal (slechts voorzien van een dak op stijlen
rustende) en een groot plein of passcrban strekken tot
opluistering. Eene gevangenis, van klipsteen gebouwd,
is van eene gracht omringd. Deze gevangenis en het
Residentie-Huis hebben door de uitbarsting van den
Gedee, in 1834, veel geleden. Van hier gaat een weg
naar de zuidkust tot aan de Wijnkoopers - baai.
Bandong, in het gebergte gelegen, heeft een' voch-
tigen dampkring, welke door velen voor ongezond
wordt gehouden. Er is een Assistent-Resident. De
dalem van den Regent is uitwendig groot en inwendig
F 5 prach-