Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8G
tinggangers herwaarts, om bosschen uit te roeden, gron-
den te ontginnen enz.
De afdeeh'ng Banjoewangie heet, ten zuiden van
den berg Tassem , eigenlijk Blambangan of Balamban-
gan, doch wordt soms Oost-Blambangan genoemd,
wanneer het landschap tusschen het Idjingsche Gebergte
en de rivier Poegar, IFest- Blambangan genoemd wordt.
Oudheden. In deze streken heeft men zich het
langste tegen de invoering der leer van Mohammed
verzet, en is niet vroeger dan op het einde der
eeuw, met het zwaard, daartoe gedwongen gewor-
den. Geen wonder dus, dat in deze landschappen
nog overblijfselen der Boedhovoorhanden zijn.
Te Pahieton, nabij Bezoekie, is een tempel; te Dja-
bong en elders zijn mede blijken van de vroegere Hin-
doesche Godsdienst. De stad Balambangan, gele-
gen aan de baai van denzelfden naam , ook wel Pa-
pangbaai genoemd, is, in de worsteling tegen den
Islam, na een langdurig beleg, verwoest; er zijn
echter nog puinen en andere sporen dier stad overig.
5 18. Ten opzigte der Residentiën langs de zuid-
kust gelegen dezelfde volgorde in acht nemende, als
bij die langs de noordkust, beginnen wij met die,
welke het naast aan Straat Soenda gelegen is.
13. De Residentie ée preanger-re r, en t-
schappen
grenst ren noorden aan de Residentie Bantam, de Assi-
stent-Residentie Buitenzorg en de Residenticn Krawang
en Cheribon, ten oosten aan de Residentie Cheribon,
ten zuiden aan de Indische Zee, aan welke zij ook
ten westen benevens aan de Residentie Bantam grenst;
zij bevat op 1587 v. m. ruim 3000C0 inwoners.
Luchtgesteldheid. Over het algemeen zeer gezond,
daar de zuiverheid der lucht door de hoogte van den
grond, dé veelvuldige bergen en rivieren en koele win-
den zeer bevorderd wordt; in de laagten echter is de
hitte dikwerf ondragelijk en de lucht ongezond.
Bergen. Eene bergketen gaat, in eene zuidoostelijke
rigting, dwars door de Residentie; eene andere meer
noordelijk, langs de grenzen van het Buitenzorgsche
en Krawangsche. Ook zijn er verscheidene hooge
bergen; de meeste bergen zijn tot aan de toppen met
zwaar