Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
hun beroep met veel minder voorbereiding en veel een-
voudiger dan die om de west van Indië , waar dezelve
veel belangrijker is.
Verdecling. In de afdeeling Bezoekie , Probolingo en
Banjoewangie, de beide laatste Assistent-Residentiën.
De voornaamste plaatsen zijn:
Bezoekie, de hoofdplaats; zij ligt aan de rivier van
denzelfden naam, en heeft een fort tot bescherming
der baai, welke aan de westzijde in Hoek Tembora,
en a^ de oostzijde in Hoek Keta eindigt. Er is wei-
ni^handel. Het Residentie • Huis ligt achter de stad
op een' rijzenden grond aan dezelfde rivier.
Panaroekan heeft eene veilige baai, gevormd weste-
telijk door Berg Kingit, oostelijk door Kaap of Tan-
djong Tsina. Deze stad heeft een fort, was te voren
hoofdplaats van een Vorstendom, bevat eenige aan-
zienlijke woningen van inlandsche Grooten en is wei-
bevolkt en niet zonder handel. — Hier eindigt de
groote postweg, welke te j^njer, aan Straat Soenda,
aanvangende, in de nabijheid van het noorderstrand
voortloopt, ongeveer 300 mijlen lang is, en zeer veel
tot het onderling verkeer en ook tot meerdere be-
kendwording der binnenlanden bijdraagt. Er wordt hier
rijst, koffij, suiker en tabak geplant; men heeft er arak -
stokerijen, en de bosschen leveren goed timmerhout.
Banjoewangie, in het voormalige Rijk Balamban-
gan, heeft eene haven , door een eilandje tegen inval-
lende winden gedekt en door een fort verdedigd. In
weêrwil der gunstige ligging aan Straat Balie, hier
slechts twee mijlen breed, is hier nogtans weinig
vertier of handel en eene geringe bevolking. De As-
sistent-Resident en eenige mindere Ambtenaren bewonen
het fort Utrecht.
Eerst sedert bijna tachtig jaren is het voormalige Rijk
Banjoewangie, of liever Ba 'lambangan, aan de Neder-
landsche Bezittingen gehecht, terwijl verscheidene opstan-
den sinds dien tijd ten gevolge gehad hebben , dat het
Land door de bevolking is verlaten geworden. De tijgers
hebben er zich vermenigvuldigd; daarbij is het gerucht
van ongezondheid gekomen , en thans verhinderen beide
oorzaken het toevloeijen van inwoners; alhoewel voor het
overige de Madoerezen niet ongenegen zijn, zich in
deze streken van Java te komen vestigen. — Op het
einde der vorige eeuw zond men misdadigers of ket-
F 3 ting-