Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page

onder die beelden merkt men op Brama, Sieva,
Doerga en Genesa; ook den nandi of stier van Sieva,
fraai gebeiteld en 6 voet lang, alsmede den zonnewa-
gen met zeven paarden naast elkander.
Als eene bijzonderheid verdient vermeld te worden ,
dat in het Tinger-Gebergte een volkstam leeft van ruim
3000 zielen, Se sedert den val van het Madjapahitsche
ilijk hierheen de wijk heeft genomen, onder elkander
huwt en zicli zorgvuldig van de omringende Javanen
houdt afgescheiden. Zij hebben slechts ééne vrouw, en
eene weduwe vindt spoedig een' tweeden echtgenoot.
Opium en sterke drank zijn bij hen onbekend; diefstal en
moord hebben bij hen geene plaats. Ze zijn vrolijk en
opgeruimd en aan voorouderlijke zeden en Godsdienst
getrouw gebleven. Deze bevolking erkent een Wezen
zonder begin of einde boven Brama, Vishnoe en Sieva,
wiens naam, Praboe-Goeroe-Inghoeloer, zij het zelden
wagen uit te spreken. Hunne Artsen {Dockons) beklee-
den tevens het priesterschap; Berg Brama is hun heilig,
cn zij gaan, op dezen, zekeren tijd van het jaar offeren.
In hunne taal zijn onderscheidene woorden uit het Kawi
en uit het Sanskrit ontleend.
12. De Residentie bezoekie
wordt ten noorden door Straat Madoera, ten oosten
door Straat Balie of Balambangan, ten zuiden door
de Indische Zee en ten westen door de Residentie Pas-
soeroewang bepaald, en bevat op 192 v. m. 328472
inwoners.
Luchtgesteldheid. Aan de kusten, vooral aan de
oostkust, zeer ongezond, in de binnenlanden koel en ge-
zond.
Bergen, De berg Telaga-Waroeng vormt Kaap Se-
dano en tevens den oosthoek der noordkust van Java.
Die berg is eene basalt - rots, in de uiterste schakel
van het Idjingsche Gebergte, welke bergketen het land-
schap Banjoewangie insluit, en op de zuidkust van
Java én den berg Karang-Pedang eindigt. In het
Idjingsche Gebergte bevindt zich de Tasscni of Tas-
sem , een Vuurberg met drie toppen; de hoogste wordt
op 6000 voet geschat, en heeft eenen trechter van 400
voet diepte , alwaar , uit verscheidene openingen,
steeds rook en zwaveldampen opstijgen; ook is in
die