Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE INLEIDING.
I.
uitgestrektheid vak den indischen
archipel, en gesteldheid van den
grond.
De Nederlandsche Oostindische Bezittingen strekken zich
uit over de meeste der eilanden, welke, ten zuidoosten van
het vaste land van Azic gelegen, ten noorden en noordwes-
ten van Nieww- Holland eene groote verzameling van ei-
landen uitmaken. Sommige Aardrijkskundigen brengen al
die eilanden tot het vijfde werelddeel of Australië, ook
weieens Occanea genoemd; de meeste evenwel rekenen
daartoe slechts de oostelijke eilanden; terwijl zij de overi-
ge als een deel van Azié beschouwen. Al de bedoelde
eilanden vormen echter gezamenlijk den Indischen Ar-
chipel. Alleen de noordelijkste zijn niet aan het Neder-
landsche Gezag onderworpen ; namelijk : de Philippijnsche
Eilanden, welke deels aan de kroon van Spanje behoo-
ren, deels onafhankelijk zijn, en de iets zuidelijker ge-
legene Solo-groep, welke geen vreemd gezag eerbiedigt.
De Nederlandsch-Indische Archipel wordt in het
noorden bepaald door de Chinesche Zee, de Solusche
Zee en den Grooten Oceaan; ten oosten door den Oce-
aan en door liet eiland Nieuw • Guinea, waarvan enkel
de westelijke helft aan Nederland behoort; ten zuiden
door de Zee van Nieuw - Holland en den Indischen Oce-
aan, en ten westen door denzelfden Oceaan. Het Ne-
derlandsche Gebied strekt zich uit van 95° oosterlengte
van Greenwich (gemakshalve is geheel Sumatra hierin
begrepen) tot 141° oosterlengte van Greenwich, tn van
7°30' noorderbreedte tot 9° zuiderbreedte; met andere
A woor-
m
lilt .111