Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
den Vorst worden fraage kleedjes vervaardigd en gescliil-
derd. Te Boender en te Tjandes-Papak zijn aanzien-
lijke zoutpannen. — De inwoners zijn arm.
In het Kijk Soemanap:
Soemanap, eene aanzienlijke en welvarende stad, met
eene kraton of paleis, waarvan de zalen prachtig en
met smaak versierd zijn, eene kerk, school en goede
steenen huizen, zoo van den Assistent-Resident, als van
andere Nederlanders. De stad heeft eene Chinesche, Ja-
vaansche en Arabische wijk of buurt. Het Neder-
landsch fort, in 1783 gebouwd, ligt op eenen heuvel
nabij de stad; voorheen was er een fort aan den mond
der rivier Maringin. Deze rivier is van weinig belang,
doch wordt druk door praauwen bevaren, en de reede
vertoont veel levendigheid, door de vaart op l'encoe-
len , Riouw , Makassar , Ternate, Timor, Nieuw-Hol-
land enz. Het eiland Poeteran ligt vóór de baai, en
is gedeeltelijk door eene straat van de kust gescheiden.
Op dit eiland heerscht veel bedrijvigheid. Er is eenige
rijst- en jagong-bouw, alsmede kalkbranderij, maar
vooral scheepvaart aan Baai Pedieke en Baai Langoe,
waar vele scheepseigenaars wonen, die hunne vaartuigen
verhuren.
Ten oosten van Soemanap is het gedenkteeken, door
den Resident van Bronkhorst opgerigt ter eere van
Pfefferkorn en Wensing, die, aan boord van
een handelsvaartuig in Straat Banka, door 40 roovers-
praauwen aangevallen en zich niet meer kunnende verde-
digen , de roovers aan boord lieten komen, en toen
het schip in de lucht lieten vliegen, waardoor nog eenige
praauwen mede te grond gingen.
Er is uitvoer van runderen, dinding en huiden,
van tamarinde, eigen geweven en geverwde kleedjes,
en vooral van klapper-, katjang- en jarak - olie. Te
Kobong- Dadap wordt veel zout gemaakt. In dit Rijk
is meer welvaart, dan in de andere deelen van het
eiland, dewijl landbouw, nijverheid en handel veel
meer door den Vorst worden aangemoedigd. Echter
veroorzaakt de schraalheid van den grond en het gebrek
aan zoet water, dat er veel rijst van Java moet worden
ingevoerd.
Eilanden. Nabij den oosthoek Pondie, dat aldaar met
Ma-