Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
aan haren inund ligt regts het fort Kaltemaas. Daarenbo-
ven heeft Soerabaia de beste en veiligste haven van het
geheele eiland, en drijft een' uitgestrekten zeehandel. De
groote brug over de rivier, de vele schepen en de heen
en weder varende kleine vaartuigen, met de bedrijvig-
heid van handel en menigerlei handwerken, geven aan
de stad een vrolijk, levendig en welvarend aanzien.
De meeste straten zijn niet breed; doch er zijn vele
groote huizen en gebouwen , als: de Protestantsche en de
Roomsche kerk , het paleis van den inlandschen Regent,
een gasthuis, eene societeit en een schouwburg, de Munt,
het welvoorziene Arsenaal, eene uitmuntende scheeps-
tinmierwerf en bovenal de zoogenoemde constructie-
winkel, alwaar, van hout, ijzer, koper, lood, leder,
touwwerk enz., alles gemaakt wordt, wat onder de
benoodigdheden voor het krijgswezen te land en te
water kan begrepen worden. — Onder de nuttige In-
rigtingen behoort eene School voor de Stuurmanskunst,
het Godsdienstig Kindergenootschap en een Departe-
ment der Maatschappij: Tot Nut van H Algemeen,
terwijl men er werkzaam deelneemt aan de verrigtin-
gen van het Nederlandsch Bijbel- en Zendeling - Ge-
nootschap.
Eene citadel is in aanbouw, en zal, ter gedachtenis
van Prins Hendrik der Nederlanden, die in Junij,
1837, de stad met een bezoek vereerd heeft. Citadel
Prins Hendrik genoemd worden.
Ruim een uur gaans heeft men een' weg, met
aanzienlijke buitenverblijven bezet, naar het Vorstelijke
Simpang, welk paleis, door den Resident bewoond,
oorspronkelijk bestemd was tot tijdelijk verblijf van
den Gouverneur-Generaal. Een fraai en zeer ruim
Militair Hospitaal is ook te Simpang, en een weinig
verder van de stad eene luchtige kazerne voor de
ruiterij.
Fort-Oranje is in 1809 op eene zandbank aangelegd,
aan een' der monden van de Solo - rivier, in Straat
Madoera, ter plaatse, waar het vaarwater naauwelijks
80 ä 90 vademen breed is. Op 1500 el van den vasten
wal ligt het fort, buiten het bereik der batterijen,
welke men mögt willen aanleggen, om het te beschieten.
Het kan loo stukken zwaar geschut voeren. . Een
plein , waarop de woningen en kazernen uitkomen , is,
even als de wallen, met lommerrijke boomen beplant.
Men